Jordeböcker


Jordeböckerna visar ägare till ett hemman, dess storlek i mantal och dess jordenatur. och ofta brukaren. Ofta, särskilt i slutet på 1600-talet och början av 1700-talet finns tidigare händelser antecknade, exempel donationer och skatteköp.

Jordenatur är en beteckning på typ av ägandeskap.

Skatte, är självägande bönder, krono, som ägdes av staten, Arvt och eget som var kungens egendom, kyrko/klostergods som ägts av kyrkor och kloster samt frälsegods, som ägdes av adeln.

I jordeboken upptogs hemmanen i ovan nämnd ordning. Det är exempelvis därför Västra Ramnebo fick nr 1 och 2 som kronogods och Östra Ramnebo fick nr 3 som frälsegods.

Följande jordeböcker finns som pdf-filer:

JB 1633     JB 1638     JB 1644-45  JB 1650     JB 1656

JB 1663     JB 1670     JB 1677       JB 1683     JB 1690

JB 1697     JB 1703     JB 1711       JB 1717     JB 1725

JB 1731

Förening:

Misterhults Hembygdsförening

Skapad av: Anders Welander (2019-02-26 15:14:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anders Welander (2019-02-26 17:43:39) Kontakta föreningen