Bönder och små-brukare på 1900-talet


För närvarande finns det 3 leverantörer av mjölk i Misterhult. Annat var det förr. 1914 gjorde Hushållningssällskapet en lokalundersökning över stora delar av Sverige. Den finns avskriven för Misterhult i en fil för nerladdning. Lokalundersökningar 1914.

Om man gör en översiktlig sammanställning får man följande siffror:

309 gårdar hade kor, sammanlagt 2304 kor, 85 tjurar, 1088 kvigor och 653 kalvar.

För att bruka jorden användes 537 oxar, 285 valacker och 238 ston. Antal riddjur var dock begränsat till 14 valacker och 6 ston.

Även får fanns det gott om, hela 2059 stycken med 1844 lamm. Getter var inte så vanliga, endast 4 med 1 killing.

För de små hushållen blev smågrisar och höns viktiga, på 334 platser fanns smågrisar, sammanlagt 1038, utöver detta 109 suggor och 207 gödsvin. På 332 ställen fanns det sammanlagt 5809 höns.

Utöver detta fanns 224 bikupor på 98 ställen, så viktigt för pollineringen!

På 1960-talet fanns det kvar 87 mjölkleverantörer, 49 på den sk 100-linjen och 38 på 800-linjen, se Mjölkbönder.

Förening:

Misterhults Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-14 17:45:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Misterhults Hembygdsförening (2019-01-29 11:16:17) Kontakta föreningen