Ögonvittnesberättelser


Här är det tänkt att lägga in minnen och berättelser och en del sägner från människor som skrivit om socknen.

Vi börjar med Lars Andersson som skriver "Pappa hette Ingvar Andersson, född 1927, och född och uppvuxen i Grönhagen. På 90- talet skrev han om dessa ställen och bifogade en karta".

Dessa ställen var inte mindre än 27 ställen i och runt Grönhult på 1940, -50 och -60 talet. Grönhagen och 26 andra platser

Ulf Zander har skrivit ner både historia och egna minnen från sin hemtrakt Gässhult  och  Mederhult.

En riktig skröna är berättelsen om Röda Malin som kommer från Misterhults hävder av J. A. Lindh.

I Gamla farmor berättar återger Henry Johansson i sin uppsats vad hans farmor berättat. Berättelsen är mycket intressant ur flera perspektiv. Dels finns en berättartradition i minst 5 generationer, där personerna lätt går att identifiera. Dels att även här uppträder "Röda Malin", men med en annan tid och andra rövare.

Sjöfarten vid Vinö skildras i två berättelser, dels Carl Petter Pettersson och dels Gottfrid Källgren.

Fru Augusta Karlsson i Bäckeby berättar om skolan i Högskulla samt sin tid som piga.

I havsbandet mot Västrum ligger Misterhuts, ja kanske hela Smålands motsvarighet till Odysséns Scylla. J A Lindh sammanställde 1910 tidningsartiklar och egna erfarenheter av Örö Sanka

Karl Karlsson i Sjöhagen berättade om hur Julen firades i Misterhult för 80 år sedan.

Sven Oscar Svensson i Sjöhagen berättar några skrönor.

Editerad av: Anders Welander (2019-03-05 22:05:31)