Landskapshandlingar


Landskapshandlingarna är Vasatidens från fogdarna för tiden 1530–1630. Misterhult är allmänt upptagen under tiden 1543 - 1630, och sporadiskt tiden 1530 - 43.

Dessa längder placerar personer vid en gård, och är intressant i ett släkt- och ortsforskningsperspektiv.

Till att börja med läggs ungefär var 3 år in, för att senare fyllas på. Följande år är avskrivna och utlagda som pdf-filer:

Årliga räntan, med de flesta gårdarna upptagna:

1543    1546    1548    1551    1554

1557    1560    1568    1570    1572

1575    1580    1583    1585    1587

1590    1592    1594    1597    1600   

1602    1605    1607    1610

Tiondelängd, med ca hälften av gårdarna upptaga:

1563    1577    1578

1612    1614    1616    1618    1619

1625    1626    1629    1630

Kvarntull  1627

 

Som exempel kan 1560 ås längd ses nedan:

Gärd Namn och plats Jordn Normerat Anmärkning
Plitetorp Oluff i Baggatorp cr Baggetorp  
  Niels i Súlegångh ½ cr Sulegång  
  Hokan i Kroxtorp ½ cr Krokstorp  
  item Rosendall   Krokstorp Ödetorp
  Mons i Blomsterhúlth cr Blomsterhult  
  Oluff i Helsingsöö cr Helsingsö  
  Oluff i Snaråss cr Snarås  
  Mons i Plåtatorp cr Plåttorp  
  Niels i Plitetorp cr Plittorp  
  Joen i Ölffúedall cr Ölvedal 2  
  Peder item cr Ölvedal 1  
  Swen i Mankatorp cr Manketorp  
  Birge i Götahúlth cr Götehult  
  Joen i Boda ½ cr Boda  
Misterhúlt Måns i Stora misterhulth cr Stora Misterhult  
  Jon i Lillemisterhulth cr Lilla Misterhult  
  Anders i Götaboda cr Götebo  
  Peder i Östraranaboda cr Östra Ramnebo  
  Oluff i Westeranaboda cr Västra Ramnebo  
  Swen item cr Västra Ramnebo  
  Lasse i Torshúlth cr Torshult  
  Peder i älöö cr Älö  
  Niels i Strúpöö cr Strupö  
Wiarúm Oluff i Wiarúm cr Virum  
  Jöns item cr Virum  
  Joen i Tweta cr Tweta  
  Oluff i Solestada cr Solstad  
  Halsten item cr Solstad  
  Haranäs cr Solstad Ett ödetorp
  Mons i Kalseboda cr Kalsebo  
  Niels i Húnöö cr Hunö  
  Lasse i Schanata cr Skavdö  
  Niels i Hampnöö cr Hamnö  
  Joen i öröö cr Örö  
  Oluff i Winöö cr Vinö  
Kär Oluff i Kär cr Kärr  
  Hokan i Storagesterhúlt cr Stora Gässhult  
  Jon i Lillegesterhulth cr Lilla Gässhult  
  Mons i Mederhúlth cr Mederhult  
  Niels i Krokemåla cr Kråkemåla  
  Olof i Busúik cr Bussvik  
  Niels i Långöö cr Långö  
  2 ne gårdh idem cr Långö Niels i S. by
  Hindrik i Marsiöö cr Marsö  
Laxamara fiskare Måns i Laxamar cr Laxemar  
  Lasse item cr Laxemar  
  Erik item cr Laxemar  
  Peder i äffröö cr Ävrö  
  Philpus i glostada ½ cr Glostad  
  Enkian item cr Glostad  
  Bencth i Ström cr Ström  
  Oluff i Åbÿ cr Åby  
  Erik i Lille Bashúlth cr Lilla Basthult  
  Enkian i Storebashulth cr Stora Basthult  
  Oluff i Wärnemoo cr Värnemo  
Hammer Swenn i Roxhammar cr Roxhammar  
  Joen i Hambre cr (Ö) Hammar  
  Måns item cr Hammar  
  Joen i Näs cr Näs  
  Jeppe item cr Näs  
  Niels i hegnatt cr Hägnad  
  Erik i Höxkúlla cr Högskulla  
  Niels i Stora fihúlth cr Stora Fighult  
  Bencht i Wfföö cr S. Uvö  
Wereboda Cristoffer i hwirúeúlth cr Virvhult  
  Jöns i fihúlt cr Lilla Fighult  
  Claus i Fiholm cr Figeholm  
  Måns i Storeskafftaúik cr St. Skaftewik  
  Joen i gamble skafftaúik cr L. Skaftevik  
  Markus i årena cr Årena  
  Peder i Wereqúarn cr Virkvarn  
  Peder item cr Virkvarn  
  Joen item cr Virkvarn  
  Karll i Rassatorp cr Rastorp  
  Inge i Sibbatorp ½ cr Sippetorp  
Fålaboda Olof i Flathúlth cr Flathult  
  Bencht i Bållanäs cr Bollnäs  
  Olof i Fålaboda cr Fårbo  
  Lasse item cr Fårbo  
  Måns i Kökensmåla cr Köksmåla  
  Erik item cr Köksmåla  
  Niels i Jemserúm cr Jämserum  
  Esbiörn item cr Jämserum  
  Peder i Botolfstorp ½ cr Botestorp  
  Oluff i Slethúlth cr Släthult  
  Peder i Skúrö cr Skurö  
  Henningh i Bassaböll cr Basteböle  
Kirke Landbo Joen i Speckemåla ky Späckemåla  
  Joen i Cloccaregorden ky Klockaregården  
  Måns i Baggemåla ky Baggemåla  
  Hr Niels 2 cr Göljhult  
10-längd Birger i Mankatorp cr Manketorp  
  Jeppe i Speckemåla ky Späckemåla  
  Niels i Höxkulla ½ cr Högskulla  
  Enkian i Kökensmåla ½ cr Köksmåla  
  Peder i Snaråhs ½ cr Snarås  
  Niels i Glostada ½ cr Glostad  
Frelse landbo Joen i Gröönö fr Grönö nr 1  
  Jesper item fr Grönö  
  Hemming item fr Grönö  
  Niels i Wfföö fr N. Uvö  
  Karl i idem fr N. Uvö  
  Håkan i ÿmbermåla fr Imbramåla  
  Anders i älmekär fr Älmekärr  
  Sven i arffúemåla fr Arvemåla  
  Tore i Tiúsgöla fr Tjustgöl  
  Peder item fr Tjustgöl  
  Joen item fr Tjustgöl  
  Joen i grönhulth fr Grönhult  
  Nils i askaremåla fr Askaremåla  
  Niels i girseboda fr Gersebo  
  Lasse item fr Gersebo  
  Peder item fr Gersebo  
  Niels i Klintemåla fr Klintemåla  
  Joen i lekaremåla fr Lekaremåla  
  Hemming i höchúlt fr Höckhult  
  Simon ibid fr Höckhult  
  Nils ibid fr Höckhult  
  Mårten i fliúik fr Flivik  

 

Förening:

Misterhults Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-20 20:49:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Misterhults Hembygdsförening (2019-02-28 17:46:16) Kontakta föreningen