Särskilda längder


Häri kommer digitaliserade längder av diverse art läggas in.

Först Mantalslängd över Misterhult 1941  och Figeholm 1941

Älvsborgs lösen: 1571 Älvsborg, 1614 Älvsborg och 1619 Älvsborg

Katekisationslängd Misterhult 1703.

Renoverad husförhörslängd A-1 med register  Husf 1813 aHusf 1813 b och Ortregister

Editerad av: Anders Welander (2019-02-26 17:35:52)