1618 Drickande av mässvin


Drickande av mässvinet i sakristian under predikan

Anno Domini 1618 then 12 Junii

hölts tingh widh Krockstårp, úthi wälbördigh Peer Michilsons, Daniel Siloos, och häradsfoúgdens Rasmus Torkilsons närwarelse, och thesse säto i Nämdh.

Ärende 4.

Samma Dagh blef klagat, att dhesse efternde Nemligen Peer i Laxemar, Peer i Ölfvedaall och Håkan i Torsholmen hafwer under predikan drúckit af messewÿnet úti sakerstÿan. Der till dhe swarade, at efter dhe woro kÿrkonämnden, så wille dhe pröfúa húadh wÿn som war úthi förrådh, och efter dhe sågo att dhett war förderfwatt, så drúcke dhe något den utaf. När Nemnden dhenne sken hadhe ransakat, så dömde dhe, att húar dhem som af messewÿn drúcko, medan predikan höls, skole böta túå daler till túåskiftes, och betala wÿnet igen.

Förening:

Misterhults Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-20 22:21:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Misterhults Hembygdsförening (2019-01-29 12:35:41) Kontakta föreningen