Svar från Älvkarleby kommun på FMB:s skrivelse om trafiksituationen på LV291 genom Marma


Från: Magnus Grönberg

Datum: 2020-09-15 15:31 (GMT+01:00)

Till: Lars Gustafson

Kopia: Marie Pettersson

Rubrik: SV: Fartdämpande åtgärder längs väg 291 förbi Marma!

Hej!

Den 23 september är inte en dra dag att ha stormöte på om ni vill att någon från kommunpolitiken skall närvara. Den kvällen är det kommunfullmäktigemöte.

Samhällsbyggnadsnämnden håller för fullt på att ta in remisser från kommunens vägföreningar innan genomförande av den hastighetsplan som finns beslutad för hela kommunen. I hastighetsplanen ingår bl.a. sänkt hastighet i hela Marma utom bortre delen av väg 292 från Skutskär sett.

Kommer gärna och diskuterar detta men inte onsdagen den 23/9.

 

Med vänlig hälsning

Magnus


Editerad av: Lars-Ivar Hansson (2020-09-21 11:21:41)