STYRELSE

Ordförande: Lars Gustafson, tel. 026-75021, 070-5501113 eller mail [email protected]
Sekreterare: Lars-Ivar Hanson, webm. tel. 026-75022, 070-2033938 eller mail [email protected]
Kassör: Tryggve Andersson 072-0697968
Övriga styrelseledamöter;
Ann-Cathrin Andersson, 070-9104963
Torgny Högman             , 070-2269658
Åke Larsson                    , 070-5876120