Årsmötet2019


Knappt 30 personer hade mött upp på årsmötet. Mötet leddes av Stig Karlsson.

Den som vill veta mer om verksamheten kan läsa Återblick 2018 eller referaten under fliken Aktiviteter 2018 här på hemsidan. Planer för 2019 redovisas under fliken Aktiviteter 2019.

Ekonomin visade ett stort överskott för 2018. För 2019 planeras större renoveringsarbeten både i Tåbo och på Södra Sand. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamheten 2018. På samtliga poster blev det omval utom i valberedningen, där Inga-Britt Andersson avsagts sig omval redan förra året och nu ersattes av Håkan Jutterdal och styrelsesuppleanten Lars-Göran Karlsson som avgick och ersattes av Johan Wahlqvist. Inga-Britt och Lars-Göran avtackades med blommor.

Sockenvandringen planeras ske den 1 juni och går från söder om Getklippan (Hallingsfall) till torplämningen Uddarp.

Sommarodden ställdes in i fjol och vi undersöker nu intresset för ett evenemang 2019.

Förening:

Malexanders Hembygdsförening

Skapad av: Malexanders Hembygdsförening (2019-02-23 19:29:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Malexanders Hembygdsförening (2019-02-23 19:44:16) Kontakta föreningen