Bli medlem

Stöd föreningen genom att bli medlem.
Utan alla Er medlemmar, som med stort intresse stöttar såväl
ekonomiskt som med mycket ideellt arbete, skulle föreningen
inte kunna leva vidare.
Årsavgiften är fr o m 1jan 2019 125:-/person eller hushåll, och
sätts in på vårt bankgiro 767-3635.

Information om hantering av personuppgifter: För att kunna
tillhandahålla medlemskap sparar vi följande personuppgifter:
Namn, telefonnummer, adress och e-postadress och notering
om betalning av medlemsavgift. I och med att du betalar din
avgift, godkänner du att uppgifterna får registreras.