Nyheter

Nu slår vi gräset i slänterna runt Hembygdsgården Södra Sand. Allt gräs körs bort. Målet är, förutom att det blir vackert, att skapa bättre förutsättningar för rikare flora med fler örter och en bättre miljö för pollinerande insekter. Ett arbete för att främja biologisk mångfald.

Visa fler

Om oss

Föreningen bildades 1935 med uppgift att stärka intresset för hembygden. Vi vårdar våra 18 byggnader, ordnar guidningar för grupper, ordnar Malexanders Midsommarfest på Hembygdsgården Södra Sand. Vi arbetar med dokumentera och informera om vår lokalhistoria och vårt kulturarv. Vi digitaliserar gamla foton och dokument. Vi fotograferar och filmar våra aktiviteter...

Läs mer >

Aktiviteter