Nyheter

Den 24 februari hade föreningen ett välbesökt årsmöte i föreningshuset. Hans Carlander ledde mötet på ett föredömligt sätt. Monica Hultgren avgick som ledamot i styrelsen och ersattes av Tommy Adolfsson. Som suppleant invaldes Annika Pettersson. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och presentation av det kommande verksamhetsårets aktiviteter serverades kaffe med dopp.

Visa fler

Om oss

Föreningen bildades 1935 med uppgift att stärka intresset för hembygden. Vi vårdar våra 18 byggnader, ordnar guidningar för grupper, ordnar Malexanders Midsommarfest på Hembygdsgården Södra Sand. Vi arbetar med dokumentera och informera om vår lokalhistoria och vårt kulturarv. Vi digitaliserar gamla foton och dokument. Vi fotograferar och filmar våra aktiviteter...

Läs mer >

Aktiviteter