Vi i Ljuders Hembygdsförening arbetar just nu med Hembygdsbok nr 19. Samtidigt har vi planer på att göra en bok ”LJUDER I BILD”. Boken ska vara en historisk bilderbok med information om bilderna och spegla livet i byarna i socknen under åren före år 2000. Det blir inga textavsnitt, utan bilderna med undertexter får tala för sig själva. Det blir en bok att bevara för framtiden tror vi.
Varje by i Ljuder får ett antal sidor. (Finns c:a 27 byar).
Vi vill gärna ha någon kontaktperson i varje by. För mer  information kontakta Kettie 0478-20251 eller mail [email protected]
Tidsplanen för boken ligger några år framåt.

Idén till boken kommer från Långlöts Socken på Öland, som gjort boken ”Långlöt i bild”. Boken finns tillgänglig hos Kettie. Eller gå in på Långlöts Hembygdsförening och klicka på publikationer.

 


Förening:

Ljuders Hembygdsförening

Skapad av: Lars Runemo (2023-09-22 10:53:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Runemo (2024-04-09 21:57:09) Kontakta föreningen