Föreningens ordförande är Börje Nilsson, adress och telefon enl. ovan.

Sekreterare Bo Rudin mobil 070-377 42 58, e-post:  [email protected] 

Kassör Siv Gustafsson, tel. 0478-204 87, mobil 070-554 49 35