Föreningens ordförande är Börje Nilsson, adress och telefon enl. ovan.

Sekreterare Karin Sjögren, tel. 0478-203 73, mobil 070-639 52 73

Kassör Siv Gustafsson, tel. 0478-204 87, mobil 070-554 49 35