Skolmuseet

Birgitta Alvarsson
Munkhyttans gamla skola

Munkhyttans skola, som var i bruk mellan åren 1863-1931, förvaltas idag av vår förening och har iordningsställts som skolmuseum. Byggnaden har ett för trakten ovanligt utseende med smal undervåning och en utbyggd övervåning. Undervåningen består av lärarbostaden med ett rum och kök och övervåningen upptas av en skolsal. Huset är varsamt renoverat under överinseende av Örebro läns museum.

Birgitta Alvarsson
Skolmuseet kan besökas efter telefonkontakt och
överrenskommelse med
Ingrid Nordmark tel 070-2374857 eller
Siv Kalmö 073-7773473
Birgitta Alvarsson
Birgitta Alvarsson