Om oss

Lindesbergs Hembygdsförening har till syfte att öka kunskapen om Lindesbergs-bygden och dess traditioner. I vår lokal i Blombergska gården (Kungsgatan 48) bygger vi en modell av Lindesberg som staden såg ut på 1920-talet. Föreningen driver också sedan flera år tillbaka ett skolmuseum i Munkhyttan.

Munkhyttans skola

Image 

Munkhyttans skola, som var i bruk mellan åren 1863-1931, förvaltas idag av
vår förening och har ställts i ordning som skolmuseum.

Lindesberg i miniatyr

Image
En modell av staden som den såg ut på 1920-talet. Modellen kan beskådas
i Blombergska gården på Kungsgatan 48, lördagar klockan 11 - 14.
 

Lindesbergs Hembygdsförening vill:

– befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner inom Lindesberg med omnejd

– aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering

– dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid
 
– samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
 
– organisera aktiviteter som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia

 

TILLBAKA

Logotyper