Bolsestugan


Bolsestugan i Trönninge Bolsestugan ägs av Varbergs kommun men diponeras av Lindbergs hembygdsförening. Stugan är tidstypiskt inredd i samråd med museet i Varberg. Bolsestugan ingår som kulturminne (nr 93) i det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet för Varbergs kommun, ”Varbergsbygd”.

Bolsestugan ligger i utkanten av Trönninge samhälle på sin ursprungliga plats. Stugan är belägen i en sydsluttning med öppna odlings- och betesmarker ned mot Himleån. Den omges av lummiga lövträd och vällagda stengärdesgårdar. Byggnade utgörs av en låg ryggåsstuga flankerade av höga loft, häbbare, vid respektive kortsida. Denna byggnadstyp kallas högloftsstuga eller det sydgötiska huset och var allmän på landsbygden från medeltiden och långt fram på 1800-talet. Högloftsstugor är idag mycket ovanliga och Bolsestugan är därmed unik. Bolsestugan har fått sitt namn efter stockarna-bålarna- som mittdelen är byggt av. Troligen är huset från 1700-talet

Stugan har ursprungligen varit bebodd av enkla dagsverkare. År 1890 bodde två pigor, Johanna Andersdotter och Anna Svensdotter, i stugan. Stugan inköptes 1908 av den kände hallandskonstnären Severin Nilsson för att användas som ateljé under somrarna. År 1950 förvärvades hus och tomt av dåvarande Lindbergs kommun.

För visning, kontakta:
Ann-Margret (Kicki) Eliasson Tel: 070-816 37 53 eller Ann-Mari Lidholm Tel: 079-300 52 43

Koordinater: RT 90: x 6340580, y 1291124

Förening:

Lindberga Hembygdsförening

Skapad av: (2019-01-31 08:37:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lindberga Hembygdsförening (2022-04-05 14:49:29) Kontakta föreningen