SMEDJEBYGGET


Image

 

Kommittén ”Kristinebergs gårdssmedja” bestämde vid sitt första möte 25 mars 2020 att starta arbetet första veckan i april (v.14) med att schakta, dränera och planera med makadam och bärlagergrus. Dessutom fraktas lösöret i den gamla smedjan till förvaring i Klasa hembygdsgård.

  • Vid mötet noterades även att vi behöver hjälp med komplettering av visst material, säger Hans-Erik Östheden i kommittén.

Det som saknas är:

  • Enkupig taktegel
  • Brädor till tak och väggar.
  • Vi är jättetacksamma om du/ni kan hjälpa oss med detta. Självklart kommer vi och hämtar. Slå en signal (076-801 04 15) eller maila ([email protected]).
  • Tack på förhand,

 

GAMLA ÄSSJAN - ETT MINNESMÄRKE
Nästabjärssmedjans ässja i natursten kommer att få stå kvar som ett minnesmärke. Det innebär, när smedjan byggs upp vid Klasa hembygdsgård, att ässjan byggs i huggen sten.

”Våra experter på mureri menar att gamla ässjan är mer eller mindre sönderbränd, stenen kan därför sägas vara skrot” berättar Hans-Eric Östheden, hembygdsföreningens projektledare för flytten.

Den sten som kommer att användas är skänkt av Karl-Johan Andersson och Västbygg.

”Företaget hade ett parti lagrat på Annebergs gård som vi får ta över som en gåva. Vi är naturligtvis enormt tacksamma” säger Östheden.

Projektet startades i slutet av januari då Ingela och Erling Persson, Grunnarp skänkte ett lass bräder vid rivning av manhuset på gården Arvidssons. Därefter har smedjan plockats ner, takpanna för takpanna, takstolar och bräda för bräda. Allt har nogsamt märkts med nummer- och bokstavsserier. Vad som ännu står kvar vid Nästabjär är byggnadens stomme, ”skelettet” som även det nu är nedplockat  

Östheden: ”Och nu är allt transporterat till Klasa inför uppbyggnaden”.

Projektgruppen är också intresserad att dokumentera smedjans historia. Förutom uppgifter från ägaren, Bengt Andersson på Kristineberg, har Östheden skickat ett brev till efterlevande i Kanada.

”Inga-Lill, dotter till siste smeden i Nästabjär, bor där nu. Vad vi hoppas är att hon kan tillföra berättelser, kanske minnen” säger Östheden.

Gruppen har inget långsiktigt mål när smedjan skall vara återuppförd vid hembygdsgården… Det får ta den tid det tar: allt arbete utförs ideellt av föreningens medlemmar.

 

SMEDJAN VÄXER FRAM
Smedjan börjar ta form på sin plats i Klasaparken, vid gärdesgården mellan brygghuset och linbastan. Projektgruppen möts på måndagskvällar och vid de två jobbtillfällena har man kommit så långt att del av stenväggen (gaveln) nått fullhöjd.


Måndag 1 (25 maj):

Arbetet att bygga stenfot utfördes med Andreas Johansson som med grävmaskinen placerade stenarna på plats med benägen hjälp av Anders Björcke, Anders Nilsson och Ingvar Johansson. Under tiden borrade och spräcktes de större stenarna av Harry som hade god hjälp av barnbarnet Jesper Olausson Möller.”Inspirerande att projektet omfattas av så många och kunniga medlemmar”, sammanfattar Hans-Eric Östheden.


Måndag 2 (1 juni):

Ingvar/Harry Möller hade förberett, hämtat och kört dit mer sten. Dessutom har Krister lovat köra dit bottenstenhäll till ässjan. Arbetet med att bygga upp stenfoten utfördes av Andreas och hans grävmaskin. Harry och Jesper fortsatte sitt arbete med att klyva de större stenarna. Krister Johansson (Lämpegården) har levererat/skänkt bottenhällen till ässjan. Karl-Johan Andersson har inte enbart skänkt ytterligare sten till bygget. Vid arbetskvällen idag överraskade han dessutom med att bjuda arbetslaget på kaffe med bullar och kakor, vilket naturligtvis var överraskande, glädjande och uppskattat. Därtill har Andreas åtagit sig att köra/skänka ytterligare stenkross för utfyllnad av grunden.

Östheden: ”Det flyter på bra… och vi är naturligtvis mer än tacksamma över stort engagemang och de värdefulla gåvor som kommit projektet till del.”

Juli-augusti månad och bygget fortskrider

Smedjebygget löper på med både murning av skorsten över ässjan och hopsnickrande av takstolar. Arbetet fortskrider varje vecka med hjälp av ett flertal engagerade och duktiga frivilliga personer. Det diskuteras byggteknik och olika sätt att lösa problemen efterhand som de uppstår.
Vår önskan nu vore att vi kunde erhålla ytterligare gamla brädor ca: 4 meter långa till taket för att undvika skarvar. Även några gamla spröjsade fönster saknas till bygget. Om någon känner till någon som har rivet ett gammalt hus eller ska är vi intresserade. Hör av er till Hans-Eric på tel.076-80 10 415 eller email. [email protected]


Måndag 24 aug. arbetade 6 personer med att börja lägga tak på smedjan. Då kom de gamla bräderna, från den rivna smedjan samt brädorna som nedmonterats från Arvidssons i Grunnarp och de Nisse Otterdahl skänkt oss vilka tidigare hämtats i Rolfstorp, till användning. Det sågades, spikades och klättrades på taket av flinka pensionärer under en eftermiddag under glada tillrop. Efter arbetet denna dag var halva taket avslutningsvis täckt med papp.

På torsdag den 27:e slutfördes murningen med färdigställande av skorstenen då först Gert och Anders N. varit på Markplaneringen i Tofta och hämtat några mindre stenar samt skorstenens skiffertak. Ingvar hantlangade på taket medan Anders N. och jag servade på marken. 

Den 31 aug. täcktes andra halvan av taket med gamla brädor och takpapp så nu är smedjan regnskyddad. Återstår plåtbeslag runt skorsten, spikande av läkt samt läggande av tegelpannor för slutförande av taket. Dagens arbetsstyrka bestod av Anders Björcke, Anders Nilsson, Ingvar Johansson, Rustan Karlsson, Stig Carlsson och jag (Hans-Eric Östheden). Även Bo Svensson som var på Klasa för att reparera ett fönster gjorde ett inhopp på taket under tiden spacklet på fönstret torkade. Arbetet avslutades med en fika efter väl utfört arbete vilket dokumenterats med foton i galleriet.

I SMEDJEBYGGETS SLUTSKEDE
Måndagen den 28 september slutfördes takbygget med att de sista enkupiga tegelpannorna lades på plats vilket var en välsignelse då vi erhöll kompletterande ca. 90 pannor, (skänkta av  Johan Karleyel, Janne Karlssons Byggservice AB), vilka tidigare legat på Lindbergs Kyrka. All enkupig tegel på andra taksidan skänktes ju av Jan Börjesson, Ljungstorp så många har hjälpt till att fullborda smedjeprojektet.  Naturligtvis får vi inte glömma alla frivilliga arbetstimmar som lagts ner från inte bara Smedjekommittèn utan ett flertal andra.

Vad som återstår är snickerier med uppsättande av vindskivor, väggbeklädnad samt isättande av fönster och port mm ska fullgöras. Dessutom ska ässjeskål med rör för lufttillförseln mm  monteras och el indragas. Slutligen markarbete runt byggnaden med jord och grässådd.

Invigning av smedjan och kontroll att den fungerar kommer att ske någon gång nästa år. Meddelande om detta blir vid senare tillfälle

AKTUELLT LÄGE 12-13 OKTOBER

Nu har vindskivor uppsatts, fönster isatts och väggbeklädnad slutförts så endast porten återstår. 

SLUTFÖRANDE AV SMEDJAN
Måndagen den 2 nov.2020 

Efter bänktillverkning och uppmonterande av gamla skruvstädet för någon vecka sedan slutfördes idag byggprojektet genom uppsättande av portarna och stängningsanordning.

Endast fläktinstallation, lampuppsättning och återförande av inventarierna återstår samt naturligtvis ett avslutande ryggåsakalas för alla engagerade arbetare och givmilda personer som skänkt material till hembygdsföreningens smedjeprojekt.

Vid samtal med Gert den 25 okt. lovade han att kontakta Lennart för att de tillsammans ska tillverka och installera luftrör från fläkten till ässjan så smedjan blir fungerande.

Resterande som målning och markarbete kan förhoppningsvis Klasakommitte’n ansvara för till våren   varvid smedjekommite’n kan upplösas. I dagsläget kan inte jord, som Bengt på Kristineberg lovat köra dit med hjälp av Harry Möller, forslas över gräsmattan pga regnet utan detta måste göras när marken torkat upp eller frusit till. Dessutom ska golvet i smedjan fyllas upp ca: 5 cm med bärlagergrus vid samma tillfälle.

Nu tackar jag för mig och önskar alla som skänkt material hjälpt till och stöttat mig under byggnationen en riktigt bra vinter där vi nästa år kan träffas på Klasa för kalas utan Covid19 och sedan glädjas vid en invigning av smedjan. Om tillräckligt intresse finns kan det kanske även anordnas en smideskurs så småningom i smedjan.

Ljus i Smedjan

Måndagen den 16 november slutfördes eldragningen av Henry Andersson varvid lamporna, som Britt-Inger målat,  uppsattes så det nu är ljus i smedjan. Under tiden lade Anders Björcke och jag en betongbalk i portöppningen som portarna går mot som tröskel. 

Smedjebygget

 KRISTINEBERGS GÅRDSSMEDJA skylt.docx 

 KRISTINEBERGS GÅRDSSMEDJA 2.pdfImage
 

 


Editerad av: Hans-Eric Östheden (2021-03-01 18:05:34)
Förening:

Lindberga Hembygdsförening

Ändrad av: Lindberga Hembygdsförening (2020-11-16 17:56:14) Kontakta föreningen
Skapad av: Lindberga Hembygdsförening (2020-04-03 15:52:46) Kontakta föreningen