Medlemskap

Om du vill bli medlem i Långlöts Hembygdsförening kontaktar du:

Ordförande
Kerstin Henrysson, Folkeslunda
Tel. 0485-56 11 43
eller
Kassör
Bertil Nilsson, Åstad
Tel. 0485-56 10 72

Alla medlemmar är välkomna till våra arrangemang och får gärna hjälpa till med det man är intresserad av.

Medlemskap i Långlöts Hembygdsförening berättigar till reducerat entrépris på
Ölands Museum Himmelsberga, Borgholms stadsmuseum och Kalmar läns museum.