Välkommen till Långlöts Hembygdsförening!

Långlöts socken ligger mitt på Ölands östra sida. Socknen består av de åtta byarna, Långlöts by, Långlötsmosse, Folkeslunda, Himmelsberga, Björkerum, Åstad, Ismantorp och Kvistorp. De mest kända platserna i socknen är Ölands Museum Himmelsberga och Ismantorps borg. Även Kroppkakan i Folkeslunda eller Välterstenen som den också kallas, är känd av många.

Långlöts Hembygdsförening bildades 1955 och föreningen värnar om den egna bygden genom att underhålla de byggnader som föreningen äger samt ordnar sammankomster, föredrag och fester.

Vi äger sju väderkvarnar, en bysmedja samt en gammal sjöbod. Samtliga byggnader går bra att besöka. Den kvarn som ligger mest lättillgänglig är den vid Vitkärret i Åstad, där går det att parkera alldeles bredvid kvarnen.

Mer info om Långlöts socken!
www.langlot.se

Årets Hembygdsbok 2012