Bli medlem

Om du vill bli medlem i Långlöts Hembygdsförening kontaktar du: 

Image

Ordförande
Kerstin Henrysson, Folkeslunda 
Tel. 070-927 84 55


eller
Kassör
Claes Liss, Långlötsmosse 
Tel. 070-572 02 37

Ni kan stödja oss genom att bli medlemmar, varje by har ett ombud som handhar medlemskorten.
Alla medlemmar är välkomna till våra arrangemang och får gärna hjälpa till med det man är intresserad av.
Avgiften är endast 75 kronor.
Swish: 1234255733

Medlemskap i Långlöts Hembygdsförening berättigar till reducerat entrépris på
Ölands Museum Himmelsberga och Kalmar läns museum.