Bli medlem

Image

Om du vill bli medlem i Långlöts Hembygdsförening kontaktar du: 

Ordförande
Kerstin Henrysson, Folkeslunda 
Tel. 070-927 84 55

eller
Kassör
Bertil Nilsson, Åstad
Tel. 0485-56 10 72

Ni kan stödja oss genom att bli medlemmar, varje by har ett ombud som handhar medlemskorten.
Alla medlemmar är välkomna till våra arrangemang och får gärna hjälpa till med det man är intresserad av.
Avgiften är endast 75 kronor.

Medlemskap i Långlöts Hembygdsförening berättigar till reducerat entrépris på
Ölands Museum Himmelsberga och Kalmar läns museum.