Lagunda hembygdsförening

Lagunda hembygdsförening bildades 9 augusti 1972 av tio socknar i det gamla häradet Lagunda, i syfte att bl a rädda häradsnamnet för eftervärlden. Vår expedition är i gamla tingshuset i Örsundsbro.

Besök oss gärna i tingshuset på måndagar mellan klockan 13.00-15.00.

Eller ring Ann-Mari (Amis) 070 580 44 96 Göran 0171 46 04 52

Mailadress: [email protected]

Hemsida: www.hembygd.se/lagunda
Tel 0171-46 11 70