En 1000- årsresa i Örsundaåns dalgång


"Örsundaåns dalgång under  6000 år" , är ett unikt skyltsystem som berättar dalgångens historia genom informationsskyltar på historiskt intressanta platser. Ambitionen med skyltprojektet, som är ett samarbete mellan Lagunda hembygdsförening, Länsstyrelsen i Uppsala län och forskare på Uppsala universitet, har varit att lyfta blicken från de enskilda objekten och istället betrakta hela landskapet. Detta för att både övergripande och i detalj kunna informera om hur olika delar samverkat från stenålder till modern tid för att forma det vi ser i dag.  

Några förslag på intressanta besöksmål i närområdet:

  • Gör en tidsresa  i Örsundaåns dalgång genom att besöka skyltplatserna i Åloppe- Stenålder, Bronsålder, Hällby- Bronsålder,   Hamnplanen i Örsundsbro- Järnåldern, Biskopskulla kyrka- Medeltiden, Holm kyrka- Stormaktstid.
  • I hamnområdet i Örsundsbro finns skyltsystemets angöringsskylt, den översiktsskylt som sammanfattar dalgångens historia från de första innevånarna i Åloppe under stenåldern till dagens industrisamhälle.
  • Friluftsmuseet Kvekgården, en gammal bondgård från slutet på 1700- talet , På 1910 talet gjordes flera försök att flytta gården till Skansen i Stockholm men Mor Lotta som ägde gården vägrade och senare blev gården istället ett lokalt museum. Skylten utanför museet berättar den gamla gården och museets intressanta tillkomsthistoria.
  • Runstenar: Örsundaåns dalgång är en del av Sveriges mest runstenstäta område men de flesta av oss vet ganska lite om dessa tusenåriga tidsdokument. Skyltarna vid, Görlinge, Örsunda  och Hällby berättar om några av våra mera kända runstenar och deras historiska sammanhang. Skylten vid Viggeby berättar om två kända hällristningar Viggeby skeppet och sköldbärarna.

Om projektet ”Örsundaåns dalgång under  6000 år"

Såväl inom Länsstyrelsen som inom Lagunda hembygdsförening fanns planer på skyltsystem av den här typen. Museichefen på Enköpings muséum Bengt Svensson tog 2012 initiativet till ett möte mellan parterna. Överenskommelse träffades om ett gemensamt projekt.

Ansvarig på Länsstyrelsen Lennart Swanström, handläggare fornlämningsfrågor, projektledare och ansvarig inom hembygdsföreningen Lennart Torsner. Göran Ulväng har ansvarat för arbetet med informationen på skyltarna: texter, illustrationer, handritade kartor speciellt fö skyltarna mm. I arbetsgruppen som skrivit texterna och valt illustrationer har också ingått fil dr Stina Fallberg Sundmark, Annika Larsson och Roger Hansson. Monica Andreasson har stått för formgivning text och illustrationer.

Skyltställningarna, som för att vara underhållsfria under många år är tillverkade av Corteén- står och glasskivorna av härdat glas, har formgivits av arkitektfirma Karavan i Uppsala. De har inspirerats av skyltningen vid den rivna Berlinmuren.. Skyltarna är designade så att det är lätt att ta del av informationen även om man är rullstolsburen och  de är placerade så att de är lätta att nå med cykel eller bil och för vandrare.

Projektet har finansierats av Länsstyrelsen i Uppsala län, Anders Wall stiftelse, Leader Mälardalen, Örsundsbro företagarförening.. Enköpings kommun och ett antal lokala företag har på olika sätt givit sitt stöd till projektet.

Projektets fjärde etapp kommer att avslutas under 2020 med att skyltarna vid Härkeberga kaplansgård och Landsberga kungsgård monteras.

Karta över Örsundaåns dalgång och skyltarnas placering finns på Kommunens hemsida. Välj i menyn Uppleva/göra och därefter Örsundaåns dalgång

Mer om skyltarna finns på vår hemsida Upplev Örsundsbro

 

Image

 

Förening:

Lagunda Hembygdsförening

Ändrad av: Elisabeth Hagman (2020-08-24 07:15:22) Kontakta föreningen
Skapad av: Elisabeth Hagman (2020-08-12 05:44:06) Kontakta föreningen