Om oss

Innehåll I Aktiviteter Program 2022

Välkommen till Lagga Hembygds- och Fornminnesförening

Vilka spår kan vi se idag av tidigare laggabors verksamhet? Vad kan vi utläsa ur landskapet: skogen, backarna, slätten, vägarna, byarna, gårdarna och torpen? Hur...

Läs mer >