FRAMTIDENS MAT! VAD KOMMER VI ATT ÄTA I FRAMTIDEN? RÄCKER MATEN TILL ALLA?

Jäders församlingshem 25 februari kl 18.30. Varmt välkomna till ett högaktuellt och viktigt framtidsföredrag.

På återvinningsstationen Lilla Nyby i Eskilstuna pågår ett projekt i samarbete med bl a Sveriges Lantbruksuniversitet för att se vad som kan göras för att ta fram outnyttjade resurser. Områdeschef VESA HILTULA kommer till Jäders församlingshem och berättar om projektet; Hur startade projektet? Vad befinner sig projektet idag? Hur ser framtiden ut?!

 


Editerad av: Iha Frykman (2020-02-09 12:20:11)