Välkommen till Krokeks Hembygdsförening

Krokeks Hembygdsförening bildades 1947 och har idag ca 300 medlemmar.
Våra verksamheter består av:

  • Marmorbruksmuséet med guidade visningar
  • Utställningar
  • Verkstäder för marmor, smide och snickeriarbeten
  • Dokumentering via bilder och film
  • Långa Längan – renoveringsarbete och utställningar.
  • Råsslastugan – föreningsstuga som går att hyra med plats för 30 personer
  • Arkiv – uppbyggnad av hembygdsarkiv mm i föreningens nya lokal pågår

Läs mer om byggnader, berättelser och renoveringar i innehållsförteckningen här intill!

En del av våra verksamheter bedrivs som studiecirklar, då i samarbete med

Marmorbruksmuseet finns även på Facebook