Om oss

Målsättning att:

 - Verka för ökad kunskap om hembygden

- Vårda och bevara kulturminnen

- Arbeta med miljö- och landskapsvård

Våra verksamheter består av:
 

Marmorbruksmuseet med försäljningsbod. Guidade visningar.

Utställningar

Verkstäder: Arbete i marmorverkstäder, smedja och snickeri. Smideskurser.

Dokumentering : Bilder, film, texter och modeller.

Föreläsningar och filmvisningar.

Långa längan: Renoveringsarbete och utställningar. Guidningar vid både Krokeks Ödekyrka och Långa längan.

Råsslastugan: Skötsel och tillsyn av föreningsstuga som går att hyra. Lämplig som fest/mötes-lokal för ca 30 personer.

Arkiv: Uppbyggnad av hembygdsarkiv mm i föreningens nya lokal (Coophuset).

Miljö- och landskapsvård: Underhåll av leder bl.a Nunnebanan och projektet "Naturens mångfald" där insektshotell och fågelholkar för olika arter tillverkas. Hotell och holkar kan köpas i boden. Fjärilsstig i anslutning till Naturutställning. 

Studiecirklar, föreläsningar och guidningar i samarbete med 

Image