Välkommen till Kråksmåla Sockens Hembygdsförenings hemsida

Kråksmåla hembygdsförening bildades 1981. Vi har i vår förening valt att inte äga några fastigheter och därmed äger vi inga samlingar.

Föreningen arbetar i huvudsak med dokumentation samt skyltning av gamla torp- och husgrunder. Det är fortfarande vårt viktigaste arbete.

Välkommen som medlem i en förening som arbetar för att bevara socknens kultur.

.