Almanackan för 2018

Nu finns vår fina bildalmanacka för 2018 att köpa.
Hos Helena på Tallgläntan, Kjula eller hos Handlarn i Kjula.
Skulle det var slut hos dessa så hör med någon i styrelsen.

Hembygdsföreningen Kjula-Jäder

Hembygdsföreningen Kjula-Jäder, bildades 1984. Den blev då en utökning av den sedan den 30 maj 1979 i Jäders socken verksamma hembygdsföreningen.
Föreningen tillhör Sveriges Hembygdsförbund som omfattar drygt 1800 hembygdsföreningar över hela landet, med mer än 450 000 medlemmar.
Vår förening har i dag drygt 200 medlemmar.
Vår förenings mål är att göra ortens geografi, natur och rika historia känd för alla här boende. Vi vill också försöka bevara gamla färdigheter såsom olika slöjdarter, smide och textilarbeten.
Vår verksamhet utgörs bl.a. av utflykter i vår närmiljö, höstmarknad vid Jäders kyrkstallar, diverse föreläsningar och årligt utgivande av väggalmanacka. Föreningen äger även en smedja i Ramshammar som vi fått i gåva. I denna sker nu och då kurser i smide samt demonstrationer av smideskonsten.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter