Midsommarfest Kungsvallen Kjula

Midsommarfest i Kungsparken kl. 14.00 – 16.00 tillsammans med Kjula IF.
Dans kring stången, lekar, pilkastning, lotterier, chokladhjul o servering m.m.

Hjärtligt välkomna

 

Hembygdsföreningen Kjula-Jäder

Hembygdsföreningen Kjula-Jäder, bildades 1984. Den blev då en utökning av den sedan den 30 maj 1979 i Jäders socken verksamma hembygdsföreningen.
Föreningen tillhör Sveriges Hembygdsförbund som omfattar drygt 1800 hembygdsföreningar över hela landet, med mer än 450 000 medlemmar.
Vår förening har i dag drygt 200 medlemmar.
Vår förenings mål är att göra ortens geografi, natur och rika historia känd för alla här boende. Vi vill också försöka bevara gamla färdigheter såsom olika slöjdarter, smide och textilarbeten.
Vår verksamhet utgörs bl.a. av utflykter i vår närmiljö, höstmarknad vid Jäders kyrkstallar, diverse föreläsningar och årligt utgivande av väggalmanacka. Föreningen äger även en smedja i Ramshammar som vi fått i gåva. I denna sker nu och då kurser i smide samt demonstrationer av smideskonsten.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter