Om oss

Vår förening startade 1979

Hembygdsföreningen Kjula-Jäder, bildades 1984. Den blev då en utökning av den sedan den 30 maj 1979 i Jäders socken verksamma hembygdsföreningen.

Föreningen tillhör Sveriges Hembygdsförbund som omfattar drygt 2050 hembygdsföreningar över hela landet, med mer än 450 000 medlemmar.

Vår förening har i dag ett 200-tal medlemmar.

 

Så hanterar föreningen personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgift – Namn, postadress, mail-adress, telefonnummer, födelseår, datum för inbetald medlemsavgift, typ av medlemskap (huvudmedlem, och ungdomsmedlem). Dessa uppgifter finns i vårt medlemsregister.
Medlemskap söks genom att betala in medlemsavgiften till föreningens plusgiro. Därmed ges samtycke att föreningen får hantera lämnade personuppgifter.
Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet och bl.a. för att distribuera föreningens medlemstidning.
Föreningen spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi kan vara rapporteringsskyldiga i något fall.

Föreningen lämnar inte ut personuppgifter utan att ha ett uttryckligt samtycke, dock kan vi komma att dela uppgifterna med vårt riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

Personuppgiftsansvarig är Hembygdsföreningen Kjula-Jäder