Medlemskap

Bli medlem i Järfälla Hembygdsförening.

Från 2016 är medlemsavgiften per år 120 kr för enskild medlem, 50 kr för familjemedlem och 200 kr för företag, institutioner m.fl.

Sätt in medlemsavgiften på föreningens plusgirokonto 673310-9 eller bankgirokonto 5046-8495 och uppge namn, adress och telefonnummer samt e-postadress om du har sådan.

Som bekräftelse får du sedan Hembygdsbladet fyra gånger om året med bland annat information om alla våra aktiviteter

Registeransvarig i Hembygdsföreningen är Håkan Jelvestam, telefon 08-583 514 41

Skicka frågor till hembygdsföreningen:  [email protected]