Hembygdsbladet

Medlemsblad för Järfälla Hembygdsförening
Järfälla hembygdsblad utkommer med fyra nummer per år och innehåller artiklar om Järfällas historia och information om föreningens aktiviteter. Tidningen delas ut till alla medlemmar. En redaktionskommitté planerar innehållet och många bra tips och artikeluppslag kommer från intresserade läsare. Ambitionen är att fortlöpande göra en bra och mycket läsvärd tidning ännu bättre.

Gamla nummer av Hembygdsbladet
Samtliga utgivna nummer av Hembygdsbladet från 1977 till idag finns att läsa på biblioteken i Barkarby, Jakobsberg, Kallhäll och Viksjö.

Artikel- & Bildregister 
För att underlätta sökandet efter en viss artikel eller bild har föreningen sammanställt ett register över samtliga artiklar och bilder som publicerats i Hembygdsbladet. 

Registret är uppdelat i ett artikelregister och ett bildregister. Vill du t.ex. veta om det finns några artiklar om Bolinders i Kallhäll, så går du in under ämnesområdet ”Näringsliv” och kan då se att det finns tre artiklar om Bolinders, du kan se vem som skrivit resp. artikel och i vilket nummer av tidningen du kan hitta den. Registret finns på alla bibliotek i kommunen, liksom samtliga utgivna nummer av Järfälla Hembygdsblad. Om du vill ha ett eget register, så kan du beställa det hos Birgitta Almrén, tel 583 513 97 eller via e-post [email protected] Om du vill ha det utskrivet på papper så kostar det 50 kronor, via e-post är det gratis.

Du kan också välja att klicka här: Artikel- och bildregister Hembygdsblade 1977-2009

Ämnesområden i Hembygdsbladet

 • Fornlämningar
 • Föreningsliv
 • Gårdar och torp
 • Icke-Järfälla
 • Kommunal och statlig verksamhet
 • Kommunikationer
 • Kyrkor
 • Natur
 • Näringsliv
 • Personer
 • Rapporter och Notiser (endast i artikelregistret)
 • Samhällen
 • Övrigt