Film 45 Ångkraftverkets historia – Harry Frank berättar


Ångkraftverket i Västerås togs I drift 1917. Det fick stor betydelse för energiförsörjningen, speciellt när det var dåligt vattenflöde till de stora vattenkraftverken vilket medförde brist på el. Anläggningen byggdes ut i etapper, helt av svenska företag. Flera gånger var det världens största vid sin tid. Ångkraftverket producerades mest energi 1969. Det kördes sista gången 1982 och stängdes helt 1992. Anläggningen förklarades som byggnadsminne år 1999. Actionbadet Kokpunkten och Steam Hotel finns i en del av Ångkraftverkets lokaler. Visningar av Ångkraftverket genomförs av den ideella föreningen Ångkraftverkets vänner.

Harry Frank är akademiledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och aktiv i Ångkraftverkets vänner. Han var tidigare forskningschef vid ABB Sverige.
Filmen spelades in 2023-04-19 i Västmanlands läns hörsal av Industrihistoriska föreningens fotografer Oiva Berg och Lars Thorell. Filmen editerades av Oiva Berg. Speltid: 1 timme och 3 minuter.
Arrangörer var Industriarvsgruppen vid Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening i samarbete med Ångkraftverkets vänner och Västmanlands läns museum.
Länk till filmen.

Image

 

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2024-03-13 09:25:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2024-04-19 09:32:29) Kontakta föreningen