Film 36 D Aseas roll i elektrifiering av Sverige


Film 36 D Aseas roll i elektrifiering av Sverige

Järnvägselektrifiering längs linjen från Stockholm till Göteborg. ASEAs levererade första elektriska D-loket 1925. Totalt kom över 300 att levereras fram till 40-talet. Premiärresan på den nyligen elektrifierade banan från Stockholm till Göteborg gjordes 1926. Filmen börjar i lokstallet i Hagalund i Stockholm. Passagerare hämtas upp i centralstationen i Stockholm. Personvagnarna värms vid den här resan med ångvärme från en panna i en vagn i mitten av tåget. I Hallsberg visas D-lok för godståg och omformarstationen som levererar ström till kontaktledningen. Linjen till Göteborg hade ännu inte dubbelspår utan möte fick ske vid stationerna eller speciella mötesplatser. Kända städer passeras innan man kommer fram till Göteborg. Exteriörbilder från Göteborg. Loket körs till lokstallet i Sävenäs för service och underhåll. Det gjordes på den tiden alltid vid slutstationen efter varje resa. Detaljbilder på kontaktledningsstolpar och elektriska kopplingar. Motordriven dressin. I centralverkstaden i Örebro genomfördes större underhållsarbeten och revisioner på ellok. De två drivmotorerna på vardera 600 kW lyfts ur. Senare motorer hade dubbla effekten i samma volym. Transformatorn lyfts ur. Hela vagnskorgen lyfts. Hjulparen rullas bort för omsvarvning av hjulbanans profil. Nysvarvade hjulpar rullas tillbaka och vagnskorgen sänks ner på hjulparen. En motor driver två hjulpar via koppelstänger.

Berättare: Tore Nordin. Inspelning av ljudet gjordes 2010 vid filmvisning i Elektrabiografen. Filmen är slut vid 37 minuter.

Elektrifiering av lantbruk.

Filmen är utan ljud (stumfilm).

Bilder från Svenskt lantbruk. Vattenkraftstationen Bullerforsen från vilken elektrisk energi förs ut till landsbygden. ASEA-generator som drivs av vattenkraft. 20 kV kraftledning och transformatorstation. Utgående spänning till lantbruket är 3 kV. Brytare i transformatorstationen manövreras genom luckor o väggen. Exteriörer från herrgården i Svanå. Exteriör av smedjan i Svanå, nedströms vattenfallet, kor på bete, premieringstjurar visas upp, gammal stor Munktells traktor med järnhjul och tändkulemotor plöjer med tre-skärig plog. Tre skördemaskiner av typ självbindare dras av trespann med hästar, skär av säden och binder stråna till kärvar. Kärvarna reses för torkning. En hästdragen vagn körs fram för inkörning av höskörden. I skrindan läggs en gripanordning, med vilken hela hölasset kan med foderhiss inlastas i ladan. Foderhissen används för att lyfta in hela lasset av hö i ladan.

Här kommer en beskrivning av mekanisering av jordbruket med hjälp av elektricitet. Foderhissen drivs av ett elektriskt spel via en drivrem. Tröskverket matas med hjälp av foderhissen och en gripgaffel. Tröskverket drivs med 3 kV el via en släpringad trefasmotor. Den tröskade halmen blåses med en fläkt och ett långt rör till halmstacken. Agnarna blåses till sin upplagsplats med en fläkt och spannmålet blåses också med fläkt till spannmålsmagasinet. Inkommande kraftledning med brytare längst upp i stolpen. Tröskmotorvagn med transformator. Eldriven sädestransportör av paternostertyp. Den tröskade spannmålen faller ner till en kedjetransportör under loggolvet. Spannmålen vägs automatiskt, rensas, torkas i en elektrisk torkugn och läggs till förvaring på magasinsbotten. Halmen pressas, bindes och trycks ut på en transportbana som leder till halmladan. En transportabel elmotor används för att driva en kross. Säden rensas och sorteras med samma transportabla elmotor. Demonstration av två vattenpumpsystem. En pump matar en trycktank (hydrofor) och kontaktorn styrs av en tryckgivare, den andra matar en tank och kontaktorn styrs av en nivågivare (flottör). Maskinmjölkning med Alfa-Lavals mjölkningsmaskin. Kor på bete. Inkoppling av mjölkmaskin spenarna rengörs och sugpropparna sätts på spenarna. Man ser hur det suger mjölk från spenarna. Mjölkningsmaskinen har en vakuumpump som drivs av en släpringad trefasmotor. Motorn kopplas igång med spaken för mjuk start. Mjölkkärlen och vacuumledningarna sköljs rena med varmvatten från en varmvattenberedare. Mjölken kyls ner med kallvatten via en värmeväxlare.

ImageCreative Commons-licens

Bild: El används för att driva mjölkseparator, smörkärna och ältningsmaskin. Foto från filmen. Licens IHF och VLM  (CC BY 4.0).

Mjölkseparator, smörkärna och ältningsmaskin visas i funktion. De drivs med samma motor som kopplas upp med drivrem. Galopperande hästar. Vällingklockan ringer. Slutbild: ASEAs logo i en svastika (togs bort 1933.)

Filmen är slut vid 1 timme 9 minuter.

Länk till filmen Aseas roll i elektrifiering av Sverige..

Filmerna producerades 2019 av Industrihistoriska föreningen inklusive den berättande texten. För ursprungsmaterialet (stumfilmer) står Västmanlands läns museum. 

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2023-12-06 16:59:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2023-12-22 17:57:47) Kontakta föreningen