Film 36 C ASEA Kontor, styrelse, sociala verksamheter, Villa ASEA och familjen Edström.


Film 36 C Villa ASEA och familjen Edström. Kontor, styrelse, sociala verksamheter

Villa ASEA och familjen Edström.

Familjen Edström på Villa ASEA 1917. Ruth Randall-Edströms 50-årsdag 1917. Julen 1932 på Villa ASEA. Exteriörer. Familjen utanför huset. Ruth sköter familjens ekonomi i ett litet kontorshörn kallat ”spårvagnen”. Sigfrid Edström har ett kontor hemma. Familjen samlas till måltid, sjunger runt pianot. Ovanvåningen innehölls familjens privata våning. Nedervåningen var för representation. Familjen firar Ruths 50-årsdag samt parets bröllopsdag. Därefter kom en internationell uppvaktningsdelegation bestående av vänner och bekanta utklädda i olika nationers kläder. Föreningen av kvinnans politiska rösträtt uppvaktar. Dans kring midsommarstången. Julfirande hos familjen Edström 1932. Dopp i grytan, tända ljusen i granen, julgubben kommer, paketutdelning, dans kring granen. Smörgåsbord, öl och snaps, lutfisk. Hela familjen samlad runt bordet. Kaffe i salongen. Alla kusinerna samlade i trappan. Familjen Edström bodde i Villa Asea till 1934.

Berättare: Rebecca Svensson. Slut vid 38 minuter. Nästa börjar vid 41:33.

Kontor, styrelse, sociala verksamheter,

ASEAs huvudkontor i Västerås på1920-talet (Ottar). Sammanträde i ASEAs styrelse. Sigfrid Edström VD i sitt kontor, ett hörnrum i Ottar. Vice VD Arthur Lindén. En direktörskonferens. Stora styrelserummet med väntrum. Räkenskapskontoret (ekonomiavdelningen), kostnadskontoret (interna kostnader), förrådskontoret (råmaterial och halvfabrikat), flitigt användande av skrivmaskiner. Ritkontor (konstruktionskontor), vävkopieringen (kopiering av pappersritningar med tusch på väv, s.k. blueprints). Reklamavdelningen, Utlämning av trycksaker.

ImageCreative Commons-licens

Bild: Kostnadsredovisning i förrådskontoret. Foto från filmen. Licens IHF och VLM  (CC BY 4.0).

Distribution av tryckt material, t.ex. ASEAs egna tidning (7 000 exemplar/månad). Arkivet. ASEAs telefonväxel, separata för riks och lokalt. Hissarna i Ottar, Nore och Melker var av så kallad paternosterhisstyp. Utstämpling för lunch i Ottarkontoret. Utsikt från Ottarkontorets torn. Sociala gamla kontoret 1920. Arbetarbostäder i Emausområdet (nuvarande Kopparlunden), ASEAs bostäder i kvarteren Kåre, Ivar och Josef. Matsalen för arbetare låg i Aseas Folkets hus inne i Mimerkvarteret. ”Lilla Vestmannia” med mottagningsrum för besökande och matsalar för tjänstemän. Platsen var andra sidan Kopparbergsvägen sett från Nore (ungefär konserthuset). ASEA driver en egen livsmedelsaffär, köttaffär och mjölkaffär för personalen. Man tillverkade även korv. ASEA bedrev en husmodersskola för flickorna på kontoren. I verkstäderna finns sjukrum och sjuksköterskor för behandling av olycksfall. När det var brist på potatis ordnade ASEA så att arbetarna för en billig penning fick tillgång till varsin odlingslott om 250 m² för egen potatisodling. Dom som hade egen potatislott fick ledigt två dagar på våren och två dagars ledighet på hösten. ASEA bjöd på sättpotatis. ASEA hade 700 odlingslotter. Kontorsavdelningar i gamla kontoret (huset med trappgavlarna). Personal vandrar ut från gamla kontoret längs Karlsgatan. Direktör Edström sammanträder med filialcheferna, samt beser verkstäderna och visar upp en ny trefasmotor med släpringar. Utlastning av produkter i trälådor på lastbil.

Berättare: Rebecca Svensson och Sören Bååth. Slut vid 1 tim 8 minuter.

Länk till film 36 C Villa Asea, kontor och styrelse.

Filmerna producerades 2019 av Industrihistoriska föreningen inklusive den berättande texten. För ursprungsmaterialet (stumfilmer) står Västmanlands läns museum. 

 

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2023-11-19 16:56:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2023-12-22 14:38:55) Kontakta föreningen