Film 21 A Fyra erfarna ekonomichefer


En grupp erfarna ekonomichefer från Asea / ABB berättar om principer och erfarenheter med redovisning och revision. Samtalet börjar med Ragnar Liljeblads intresse och inflytande på ekonomistyrningen redan 1917, vidare över framtagandet och användandet av Mekanförbundets normalkontoplan. Vid datoriseringen på 60-talet kunde man programmera ganska lätt på grund av systemets redan etablerade struktur med redovisningsprinciper, kontoplan, artikelnummer, ordernummer och kostnadsslag. Datoriseringen påverkade insamlandet av data, man fick sköta inmatningen i hålkort med 70 hålkortsoperatriser till en stor IBM datamaskin. Rapporteringen gick nu mycket snabbare.
Varje ny omorganisation påverkade ekonomiverksamheten: sektoriseringen, samgåendet Asea/BBC till ABB, bolagiseringen och slutligen debolagiseringen på 2000-talet. Varje bolag fick välja sitt affärssystem, typ BAAN, vid debolagiseringen måste det samordnas igen, i dag gäller SAP. Länge användes det egna Aros-systemet, som förbättrades i olika omgångar. Slutligen diskuteras språkproblemen att översätta till andra språk, som inte alltid har överensstämmande ord. En hel del skrönor, ofta om färgstarka kolleger och chefer återberättas i filmen. Sören Bååth leder diskussionen.
För mera information: Se DVD:erna nedan med Aseas Arne Bennborn VVD med ansvar för försäljning.
Om DVD:n: Manus och intervjuare: Sören Bååth. Intervjudeltagare: Helmi Alatalu, Sven Nilsson, Åke Höijertz, Birger Sjöström, även fotografen Lars Thorell. Filmare och redigering: Lars Thorell och Oiva Berg. Filmen spelades in 2013. Copyright Industrihistoriska föreningen i Västerås. Man berättar om Asea / ABB från ca 1919 till ca år 2000. Total speltid är 1:18.

Länk till filmen.

ImageCreative Commons-licens

 

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2023-11-10 13:55:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2023-11-11 13:14:06) Kontakta föreningen