Film 24 ”Betydelsen av ägarintressen för ett företags färdväg”. Svenska Metallverken under ett sekel.


Västerås industrihistoria har präglats av två industrigiganter ASEA/ABB och Svenska Metallverken. Dessa företag har i mångt och mycket en gemensam historia men utvecklades på olika sätt. I den här filmen illustreras hur Svenska Metallverkens historiska utveckling genom olika händelser formades till det industrihistoriska monument såsom vi ser det idag i Västerås Kopparlunden. Staffan Anger verksam i Metallverkens ledning under flera epoker samtalar med Hans Stackegård från Industrihistoriska föreningen. Intervjudelen innehåller flera historiska bilder från verksamheten. Filmen avslutas med en nostalgisk vandring genom Kopparlunden våren 2016 - En minnenas promenad över en industriepok.
Om filmen: Filmen spelades in år 2016 och visas första gången på Elektrabiografen i Kopparlunden november 2016. Manus och intervjuare: Hans Stackegård. Filmare och redigering: Lars Thorell och Oiva Berg. Speltiden är 1:05. Copyright Industrihistoriska föreningen i Västerås. Länk till filmen.

ImageCreative Commons-licens

Creative Commons-licens

 

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2023-11-10 13:42:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2023-11-11 12:59:39) Kontakta föreningen