ASEAs historiska samlingar


ASEAs historiska samlingar

ASEA öppnade ett museum i det då nybyggda Ottar-kontoret (nära järnvägsstationen) 1919. Samlingarna finns nu i Melker-kontorets källare och visas efter överenskommelse.

Innehåll

         Inledning
         Besök samlingarna
         ASEAs första 36 år
         ASEAs museum 1919 - 1947.
         ASEAs museum 1947 - 2017.
         ASEAs historiska samlingar från 2017.
         Samlingarna innehåller 2020.
         Intressanta föremål.

Inledning

ASEAs historiska samlingar har sitt ursprung i ASEAs museum. Museet öppnades 1919 och var beläget i Ottarkontoret, vid järnvägsstationen i Västerås. ASEAs historiska samlingar finns nu i Melkerkontorets källare. Trapphuset i Melker är på andra sidan Karlsgatan, sett från Västmanlands läns museums entré.

Besök samlingarna

Visningar av samlingarna sker efter överenskommelse. Rekommenderad visningstid: tisdagar 13.00 – 14.30. Max 10 personer per besökstillfälle.
Besök bokas i förväg, mail till [email protected] 
Samling i entrén till Länsmuseet, Karlsgatan 2.

Frågor om föremål sänds till [email protected]

En folder över samlingarna finns framtagen. Länk till informationsfoldern

Nedan en länk till filmen ASEA:s Historiska Samlingar 2022. Tryck på bilden.

ImageCreative Commons-licens

Bild: Guidad visning av ASEAs historiska samlingar.
Foto: Ulf Kjellsson.

ASEAs första 36 år

Det elektrotekniska bolaget ASEA bildades 1883. År 1892 flyttades kontor och verkstäder till Västerås. Sigfrid Edström utsågs till VD för ASEA 1903. De första åren blev en enorm expansion med fler och större produkter, personalen ökade och man byggde fler och större verkstäder. Den stora Mimerverkstaden (där Västmanlands läns museum nu är beläget) längs med nuvarande Karlsgatan, byggdes 1911 – 1915.

Image

Bild: Mimerverkstaden med ASEAs gamla huvudkontor till höger i hörnet av nuvarande Karlsgatan och Södra Ringvägen 1915.
Upphovsman: Okänd, Bildkälla ABB:s arkiv, Västmanlands läns museum (VLM).

Asea fortsatte att expandera, och redan efter några år var lokalbristen akut. Styrelsen lät då avsätta medel för ett nytt kontorsbygge i kvarteret Ottar. Huset ritades av Erik Hahr, då stadsarkitekt i Västerås. Ottarkontoret fick en sammanlagd golvyta på 12 000 m² . Det var Sveriges då största kontorsbyggnad.

Image

Bild: Flygbild från 1933 med Ottarkontoret nedtill i bild. Tornet hör till Ottar. Bakom i vinkel ligger de enorma Mimerverkstäderna. Södra Ringvägen med allén och järnvägen syns till höger. Längst upp till vänster skymtar Östra kyrkogården.
Foto: Okänd, Bildkälla ABB:s arkiv VLM Z3285.

Kontorshuset Ottar blev klart och invigdes 1919. Då blev Aseatornet tillsammans med domkyrkan kända karaktärsbyggnader för Västerås. Ottarkontoret var Aseas huvudkontor och koncernledningen fanns i ett mindre kontor i Stockholm. Det förändrades 1988 när Asea och BBC gick samman och bildade ABB. Då försvann en del av glansen. ABBs huvudkontor förlades till Zürich.

ASEAs museum 1919 - 1947.

Ett museum inrättades i Ottar på begäran av ASEAs kunder och anställda. Det låg i norra delen av Ottar.

Image

Bild: Interiör från ASEAs museum i Ottar 1923. Fönstren vetter mot Kopparbergsvägen och nuvarande Konserthuset. 
Foto: Okänd. Bildkälla: ABBs arkiv VLM.

Image

Bild: Interiör från ASEAs museum i Ottar 1923. Fönstren vetter mot Kopparbergsvägen och nuvarande Konserthuset. Högra fönstret i gaveln vetter mot nuvarande byggnaden Nore.
Foto: Okänd. Bildkälla: ABBs arkiv VLM.

Museilokalen hade två våningars höjd. Många av föremålen finns i dag i ASEAs historiska samlingar.
ASEAs museum omnämns i ASEAs tidning 1930, i samband med ett celebert besök. Då fick man besök av Mr. Howard Carter, den världsberömde arkeologen och upptäckaren av Tutankhamon-graven. En bild finns med Mr. Carter framför malmavskiljaren och manöverpanelen från Arboga elverk. Båda dessa föremål finns i samlingarna.

ASEAs museum 1947 - 2017.

ASEAs museum nämns i ASEAs tidning 1947, i samband med att Nore-kontoret just blivit färdigbyggt.

ImageCreative Commons-licens

Bild: Melkerhuset (färdigt 1960) till vänster, Nore (1947) i mitten och Ottar (1919) till höger. ASEAs museum låg i Ottar, bottenvåningen, vänstra delen av byggnaden, innanför fönstren med rundad överkant. Museet flyttade ner i Nores suterrängvåning 1947 och senare till Melkerkällaren. 
Foto: Ulf Kjellsson.

ASEAs museum flyttades från Ottar till suterrängvåningen i Nore 1947. Flytten var inte lång, Nore ligger intill Ottar. Här kom museet att ligga kvar i många år. Under denna tid kom större föremål, som till exempel malmavskiljaren att flyttas ut och spridas till olika förråd runt om i Västerås. Museet i Nore hade 2017 en yta av 70 m². Vid det laget finns också tyngre komponenter i ett rum i Melkerbyggnaden, Karlsgatan 7 A, källarvåningen nivå -3. Det rummet var ca 50 m². Melker, även kallat glashuset, ligger i anslutning till Nore.

Den ansvarige för museet, Per-Axel Larsson filmas och intervjuas 2011 av SVT.  Länk till filmen. Filmen som är på 4 minuter visar först rummet i Melker källarvåningen -3. Där fanns stora motorer och transformatorer, en modell av kärnvärmeverket Ågesta, den stora tavlan med världens första kärnklyvning (Chicago Pile-1) och lådor med byster av ASEAs VDar. Filmen visar också ASEAs museum i Nore. Per-Axel Larsson dog 2016 och då tog Karl Axel Jacobsson över ansvaret för museet på uppdrag av ABB Fastighet. Museet döptes då om till ASEAs historiska samlingar.

ASEAs historiska samlingar från 2017.

Karl Axel Jacobsson skapade en arbetsgrupp från Industrihistoriska föreningen i Västerås för skötsel, förbättring och visning av samlingarna. De historiska samlingarna flyttades 2017 från Nore till Melkerbyggnaden, källarvåningen -3.

Arbetsgruppen arbetar på volontär basis varje tisdag eftermiddag. De ägnade 2018 åt att ställa i ordning föremålen i fyra rum om 290 m². Föremålsregistret och samlingarna gicks igenom och registret uppdaterades. Tunga föremål uppställdes på golvet och i pallställ. Små och lätta föremål förvarades i skåp och på hyllor. Tillgängliga väggytor försågs med informationstext och bilder på föremål, om ASEA och om elektricitetens historia.

Samlingarna innehåller såväl stora som små elektriska maskiner av skilda slag, ritningar, tavlor, tekniska böcker m.m. Några maskiner är i minutiöst renoverat skick, men de flesta är väl begagnade men ofta funktionsdugliga. En del maskiner kan köras.

ABB Fastighet betalar lokalhyran, hjälper till med uppställning av hyllställ för lastpallar, lastbilstransporter och bekostar förbrukningsmaterial.

Visningar av samlingarna kom igång hösten 2018 för Industrihistoriska föreningens medlemmar och för andra föreningar. Totalt antal besökare 2018 var 61.

ABB Robotics skänkte 2019 fem industrirobotar, från den tidigaste IRB 6 från 1974, som lyfte 6 kg, till en stor IRB 60 som lyfte 60 kg och som tillverkades till 1991. Dessa ställdes upp i ett nytt rum, kallat robotrummet. Total yta blev då 350 m².

År 2020 kom att präglas av Coronapandemin. Samlingarna var obemannade under sen vår och sommar samt sent på hösten/vintern. Arbetsgruppen består av Karl Axel Jacobsson, Ulf Kjellsson och Lars Mjörning.

Innan coronapandemin utlöstes i mitten av mars 2020 genomfördes 13 visningar för totalt 50 besökare och därtill ett besök av ABB-gymnasiets första ring med 99 elever. De fick i uppgift att samla information och besvara frågor angående samlingarnas innehåll. Samlingarnas personal var utposterade för att svara på frågor. Eleverna skulle senare i skolan göra en presentation av vad de sett och lärt.

Några kända besökare under 2020: Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande, Lars Luttrop, kommunstyrelsens tidigare ordförande (under 90-talet) och Anders H Pers.

Anders H Pers, känd som tidigare ägare av tidningen VLT, skriver fortfarande varje vecka i VLT. Kolumnen kallas ”Kallskuret”. Han skrev om de historiska samlingarna vid tre tillfällen under året i VLT. Det var bra reklam.

Samlingarna innehåller

Totalt antal registrerade föremål: 4 044 st., varav
- 2 477 böcker, tidningar, pärmar, tavlor och fotografier,
- 109 mätinstrument och
- 156 maskiner, varav
- 108 motorer, tillverkade ca 1885 – 1950, med effekt från 0,02 kW till 74 kW och
- 13 generatorer, tillverkade ca 1885 – 1940, med effekt från 0,03 kW till 6,6 kW.

Intressanta föremål

1800-talet representeras med föremål redan från tiden innan Asea bildades. Innan den elektriska glödlampan blev konstruerad och spridd användes båglampor som genom en ljusbåge mellan två koltrådar lyste mycket starkt. Det finns några sådana båglampor i samlingarna.

En sektion i samlingarna visar upp den store uppfinnaren Jonas Wenströms personliga kontorsföremål. Hans tidiga likströms dynamomaskiner, som kunde fungera både som generator och som motor, finns att se.

ASEA bildades 1883 och verkstaden flyttade till Västerås. Jonas Wenström blev pionjär i att konstruera trefasmaskiner, både motorer och generatorer och transformatorer. Originaltransformatorn från Sveriges första trefasöverföring, Hällsjön från 1893 finns i samlingarna.

De tidiga elektriska maskinerna hade beskrivande smeknamn som grytan, bikupan, snörlivet och kappsäcken.

ImageCreative Commons-licens

Bild: En tidig Wenströms maskin av typ ”Gryta”. 
Foto: Ulf Kjellsson.

Maskinen i bilden ovan tillverkades 1883 och gick i malmavskiljaren (se nedan) i daglig användning i 37 år. Den kom till ASEAs museum 1920.

ImageCreative Commons-licens

Bild: Malmavskiljaren. Magnetismen var inuti cylindern till höger. Gråsten rullade av åt höger, magnetisk malm släpptes rakt ner under cylindern.
Foto: Ulf Kjellsson.

Jonas Wenström konstruerade en malmavskiljare. Den använde magnetism för att separera krossad malm i magnetisk järnmalm från gråsten. Det är en stor träkonstruktion som fanns redan i ASEAs museum 1919 och även nu i ASEAs historiska samlingar. Det blev en stor exportframgång vid 1800-talets slut.

Under sena 1800-talet och framåt ökade maskinerna i storlek. De största maskinerna som finns i samlingarna väger över 350 kg.

ImageCreative Commons-licens

Bild: En manöverpanel från ett sent 1800-tals elverk. Foto: Ulf Kjellsson.

Elektriska manöverpaneler från elverk och kraftstationer kunde vara mycket eleganta, med stora runda mätare och mässingskomponenter och med belysning monterat på marmorplatta.

Mätinstrument kunde under 1900-talets mitt vara mycket vackra föremål i mässing. Det finns många sevärda sådana.

ImageCreative Commons-licens

Bild: Lindningskopplaren med de orunda kugghjulen. 
Foto: Ulf Kjellsson.

Ett körbart föremål i samlingarna är en så kallad lindningskopplare, som byggdes för att justera spänningen i transformatorer. Den har orunda kugghjul som ger snabba flyttningar mellan olika lindningsvarv i transformatorn. Konstruktionen är så fascinerande att den användes i TV-programmet ”Tekniskt magasin” som med Erik Bergsten som programledare mellan 1957 – 1987 blev en av världens längsta med samma programledare. De orunda kugghjulen (den elliptiska kuggväxeln) beräknades och konstruerades under början av 1940-talet av dåvarande chefen för lindningskopplarkontoret Uno Olsson på ASEA i Ludvika.  Länk till en film med orunda kugghjulen i TV-programmet Tekniskt magasin.

De fem industrirobotarna från ABB Robotics är sevärda. Det datoriserade styrsystemet var en viktig förutsättning för robotarnas framgång. Styrskåpen kunde vara desamma för olika robotar. Utvecklingen av robotarnas förmåga gick hand i hand med datorutvecklingen.

ImageCreative Commons-licens

Bild: från filmen om ASEA Robotics inspelad i ASEAs historiska samlingar.
Foto: skärmdump från filmen.

Industrihistoriska föreningen i Västerås gjorde en filminspelning om ASEA / ABB Robotics i lokalen där de fem robotarna visas upp. Filmen är på 1 ½ timme och säljs på en USB-sticka. Se information om filmen i www.industristaden.se under Filmer.  Länk till en trailer från filmen.

En unik klenod är en modell av den så kallade kosmonautcentrifugen. Det var en jättekonstruktion, med världens största likströmsmotor som drev en 18 m lång arm runt i en horisontell bana. Den levererades av ASEA till Sovjetunionen. Längst ut i änden fanns en kabin för blivande kosmonauter. De tränades genom att utsättas för höga g-krafter för den verkliga acceleration som uppstår vid start av bärraketen. Centrifugen levererades 1979. Det sägs att alla astronauter och kosmonauter har varit och tränat i den. Alla har de skrivit sina namn på utsidan, även vår egen Christer Fuglesang.

Det finns flera modeller av tåg från ASEA / ABB Traction och Adtranz (ABB Daimler Benz Transportation).

Det finns en stor tavla och en modell av Ågestaverket. Det var ett kärnkraftvärmeverk som var i drift i Stockholm i tio år: 1964 – 1974.

Det finns en modell av en 70 MW turbogenerator som varit i drift i Västerås Ångkraftverk.

Bland övriga föremål kan nämnas det ursprungliga konferensbordet för ASEAs styrelsemöten från 1919.

ImageCreative Commons-licens

Bild: Det finns av ASEA tillverkade cykelbelysningar och cykeldynamon, strykjärn, värmekaminer och belysningsarmatur, som producerades långt in mot 1900-talets mitt. 
Foto: Ulf Kjellsson.

Av Ulf Kjellsson. Artikeln är licensierad enligt CC BY 4.0.

Om författaren, se Power Big Meet i Västerås.

Publicerat 2021-01-10. Uppdaterad 2022-01-10.


 

 

 

 

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2021-01-02 11:07:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2022-09-01 18:59:41) Kontakta föreningen