Film 36 A ASEA industri 1916 — 1927 del 1


Länk till film 36 A: en trailerLänk till filmen.
Film 36 A ASEA elektroteknisk industri 1916-1927 innehåller järnbruk, generatorer och elektrifiering.
Film 36 B ASEA elektroteknisk industri 1916-1927 innehåller järnbruk, transformatorer och elmotorer.

Generatortillverkning tidigt 1910-tal i Emausverkstaden.

Filmen är inspelad 1917-1918. Filmen visar tillverkning av stora generatorer i Emausverkstaden (i nuvarande Kopparlunden). De största hade en ytterdiameter på 6 – 9 m. Först exteriörbilder som även visar arbetarbostäderna. Interiörbilder i verkstaden fotograferade från traversen.

ImageCreative Commons-licens

Bild: Svarvning av stor axel i Emausverkstaden.
Foto från filmen. Licens Industrihistoriska föreningen (IHF) och Västmanlands läns museum (VLM)  (CC BY 4.0).

Verkstaden hanterar de största förekommande generatorerna. Här bearbetas gjutgodset med axelsvarv, karusellsvarv, fräs- och borrverk, stansning av elektroplåt för stator och rotor. Svarvning av axel, montering av elektroplåtar, lager. Utomhusfilm av vattenkraftverket Bullerforsen, Borlänge. Interiörbilder från Olidans kraftverk i Trollhättan. Exportprojekt fanns till hela världen, här exempel i Finland och Canada.
Berättare: Karl-Erik Sjöström. Slut vid 8:25.

Järnframställning.

Introduktion av tillverkning av järn i början av 1900-talet med en modern film från Klackberg och Norberg med modell av Spännarhyttan. Film Norberg 1917. Trädfällning och kolmilor. Hästdragen transport av träkol i kolryssar. Exteriörbilder från Bondgruvan (ägd av ASEA) vid Spännarhyttan nära Norberg. Besök ner i gruvan. Borrning med tryckluftsborr, sprängning, uttransport av malm med handdragna vagnar och hiss. Hissmaskineriet. Stånggång, sortering av malm, manuellt och med magnetseparator, krossverk (roterande). Spännarhyttan (ägd av ASEA genom Surahammars bruk) med banor för träkol, malm och slagg. Rostad malm tas ut från rostugnens nedre del. Två tunnor med träkol hissas upp till masugnens topp. Kolet tippas ner i det konformade locket över masugnens topp (uppsättningsmålet). Malm och kalk hälles ner i den yttre ringen av locket. Locket lyfts och kol, malm och kalk rasar ner. Lågor av brinnande masugnsgas (koloxid) flammar upp. Utslag av flytande tackjärn nedtill från masugnen. Vinterbilder med framdragning av trästockar med maskin och hästar. Fint besök i Spännarhyttan. 
Slut vid 25:15.

ImageCreative Commons-licens

Bild: Bearbetning av glödande järnstycke i mumblingshammaren i Svanå.

Film från Svanå bruk 1920. Smeder i vita skjortor i arbete vid en lancashirehärd. Smeden får hjälp av den så kallade Lagervallska hjälpbrytaren som går upp och ner framför härden. Sammanslagning av den heta klumpen i mumblingshammaren görs för att få bort slagg och få önskad form för vidare behandling till stång som görs i Surahammar. Vällingklockan vid herrgården ringer.
Slut vid 30:00.

Svanå - en mellansvensk herrgård med gamla anor. Timmertransport med traktor och häst, exteriör av smedjan i Svanå nedströms vattenfallet, fält med sädesskylar, kor på bete, premieringstjurar visas upp, Gammal stor Munktells traktor med järnhjul och tändkulemotor plöjer med tre-skärig plog. Tre skördemaskiner av typ självbindare dras av trespann med hästar, skär av säden och binder stråna till kärvar. Kärvarna reses för torkning. En hästdragen vagn körs fram för inkörning av höskörden. I skrindan läggs en gripanordning, med vilken hela hölasset kan med foderhiss inlastas i ladan. 
Berättare:  Bergsingenjör Tor Olov Norrman. Slut 37:40. Filmen är inspelad vid filmvisning på biografen Elektra 2010-02-08.

Hur en Asea - vattenkraftgenerator kommer till, filmer från Surahammars bruk ca 1910 - 1918. Tappning av en 20-tons martinugn i en skänk. Tappning av skänken i en kokill för gjutning av ett ämne till en stor generatoraxel. Uppdragning av ett 18 tons göt för utsmidning av stor generatoraxel. Lastning på en lokdragen vagn. Ånglokomotivet som kallas Vaulunder finns kvar i Surahammars bruksmuseum. Götet smides i en ångpress som trycker med 1 500 ton. Svarvning av lång vevaxel till fartyg. Svarven var 14 m lång. Tappning av smält järn i gjutformarna. Skänken rymmer 15 ton. Interiörer från skrotarsmedjan, rensning av stålgjutgods före smältning. I grovplåtverket hämtar en kran från 1914 ett göt för valsning. Valsparet (reversibelt duopar) kan valsa ut plåt till 3 m bredd. Valsarna väger 16 ton per styck. När götet börjar bli för kallt, då bockar det upp sig. Det är ett farligt jobb att spetta in götet mellan valsarna. Senare ser man valsning av takplåt i ett mediumverk. Tappning av två skänkar i en större gjutning av många komponenter.
Berättare: Sören Bååth. Slut vid 47:45.

Filmer från Emausverkstaden (i nuvarande Kopparlunden). Stumfilm. Först interiör filmat från traversen. Ett arborrverk svarvar stor diameter från insidan. Hopmontering av två stora statorhalvor. Toppram till vattenkraftgenerator under svarvning. Borrning i rotorn. Lyft av rotor på karusellsvarv. Utvändig fräsning av rotorn. Automatisk lindning av avlång spole. Start och rotationsprovning av stor rotor. Lyft av toppramen. Arborrning av stator. Stansning av elektroplåt till statorn. Läggning av elektroplåt i statorn. Arbeten på statorlindningar, lindningsautomat. Provning av generatorer med horisontell axel. Ställverk för generatorer. Exteriörbilder från vattenkraftverk.
Stumfilm. Slut vid 1:01:57.

Filmerna producerades 2019 av Industrihistoriska föreningen inklusive den berättande texten. För ursprungsmaterialet (stumfilmer) står Västmanlands läns museum. 

 

 

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2020-12-08 11:23:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2024-01-17 12:16:54) Kontakta föreningen