Tillberga järnvägsverkstäder 1919 - 2004


Tillberga järnvägsverkstäder 1919 - 2004 och om Carl Henning

Glimtar ur en järnvägsepok.

Bok utgiven av Lars-Eric Johansson 2005.

Bokens tillkomst

Lars-Eric Johansson började sin bana som elevingenjör vid ASEA 1963. Efter några år övergick han till IT-branschen och IBM:s försäljningsorganisation. Han bytte inriktning efter 35 år och utbildade sig till byggnadsantikvarie. Han skulle göra en slutuppsats i dessa studier och valde då att göra en rapport om järnvägsindustrin i Tillberga. Det var då, 2004, beslutat att lägga ner verksamheten så det var läge att sammanfatta historien som startade 1919. Du kan här läsa hela rapporten som omfattar ca 120 sidor i A4-format och innehåller ca 120 bilder varav 30 i färg. Boken gavs först ut i tryck. En ny upplaga med små ändringar gavs ut senare. Den bifogade pdf-filen, upplaga tre är likadan som upplaga två.

Om järnvägsindustrin i Tillberga


I Tillberga, strax utanför Västerås ligger verkstäder för underhåll av rullande järnvägsmateriel (ånglok, ellok och vagnar). Tillbergaverkstäderna byggdes upp med start 1917 och var verksamma till nedläggningen 2004. I boken skildras anläggandet och byggandet av de olika verkstäderna: lokverkstad och vagnverkstad, samt kringutrustning, till exempel ett vattentorn som sedermera kunde avvecklas. Under andra världskriget tillverkades träkol för gengasdrift av bilar samt tillverkades torvkulor för att elda i loken när kol var bristvara. Ägarna SWB (Stockholm Westerås Bergslagen Jernvägar), senare SJ, var aktiva i samhällsbyggandet i Tillberga för att måna om den egna personalen.

Image

Bild: Lokverkstaden i Tillberga 2004
Foto: Lars-Eric Johansson.    

Image

Bild: Ånglokomotiv av typ H3 med serienummer 56. Detta lok byggdes i Tillberga 1931.
Foto: Hubbo hembygdsförening.
 

ImageCreative Commons-licens

Bild: Montering av ny hjulring på hjulpar. Hjulen hade en påkrympt slitbana, 75 mm tjock. På grund av ojämnt slitage fick de svarvas om då och då. Efter 5-6 omsvarvningar hade tjockleken gått ner till ca 40 mm och då var det dags att byta hjulring. Ringarna satt med krymppassning och för uppvärmning användes en elektrisk ringvärmare.
Foto: Okänd. Bildkälla: VLTs arkiv.

Om Carl Henning

Ett särskilt kapitel avhandlar ingenjören, arkitekten och samhällsbyggaren Carl Henning. Han hade stor betydelse under uppbyggnaden av Tillbergaverkstäderna, men huvudsakligen verksam i Västerås. Han var bland annat styrelseordförande i Tekniska verken och byggnadsnämnden i Västerås.

Läs boken om Tillberga järnvägsindustrier och om Carl Henning

Boken Tillberga järnvägsindustrier finns här i form av en pdf-fil på nästan 100 Mb. Omslaget i pdf-filen har en något annorlunda gul färg. Länk till boken

Image

 

Publicerat 2015-02-04

Om författaren

Image

Bild: Lars-Eric Johansson

Lars-Eric Johansson började som elevingenjör på ASEA 1963. Efter några år gick han över till IT-branschen och IBMs försäljningsorganisation där han var verksam i 35 år. Ett stort fritidsintresse under alla år har varit gamla hus och byggnader. I början på 2000-talet utbildade han sig därför till byggnadsantikvarie med specialinriktning mot industriminnen och har sedan dess verkat som konsult inom detta område.

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2020-12-01 08:47:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2021-01-31 10:42:09) Kontakta föreningen