Sören Bååths anekdoter


Sören Bååth var föreningens ordförande från start 2006 till 2020. Han har ägnat större delen av sitt arbetsliv åt ASEA/ABB med diverse utvikningar. Han har en skatt av berättelser och har bidragit till Industrihistoriska föreningens hemsida med många intressanta artiklar. Här kommer nu ett antal kortare anekdoter med spretigt men spännande innehåll.
Västmanlands Läns Tidning (VLT) hade en artikel om Sören Bååth och Industrihistoriska föreningen i Västerås den 2015-05-26. Rubriken är "Sören vill berätta om hur Västerås blev Västerås". Den handlar om föreningens tillkomst och verksamhet. 

Om författaren

Image

Bild: Sören Bååth. Foto: Okänd. Licens CC BY 4.0.

Sören Bååth är född och uppvuxen i Västerås. Efter studentexamen vid Västerås Högre Allmänna Läroverk och civilingenjörsexamen från Kungl. Tekniska Högskolan arbetade han där några år som assisterande lärare. Han återvände 1961 till Västerås som anställd vid Aseas Apparatkontor. Efter att ha varit teknisk chef vid Apparatdivisionen blev han dess chef 1971. Apparatdivisionen omfattade då i stort sett hela Mimerkvarteret. Han utnämndes 1983 till vd för Kabeldon i Alingsås, ett Asea/ABB-företag. Under slutet av 1990-talet var han Vice President i CENELEC, den Europeiska elektriska Standardiseringskommissionen i Bryssel. Text från före 2014.

 

Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2020-11-29 12:45:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2021-02-23 13:10:03) Kontakta föreningen