Evert Taube i ord och ton

Högsjö Kulturmiljöförening hade Höstmöte den 23 oktober. Efter inledande välkomsthälsning av föreningens ordförande föredrogs verksamheten från april till och med september. Föreningen har som alltid haft många järn i elden och tack vare många ideella krafter har vår strävan efter att nå uppsatta mål förverkligats. Museet har varit välbesökt liksom de guidade turerna. Läs mer »

Slyröjning på järnbruksområdet

Tolfens smedja med kraftstation i bakgrunden.

Högsjö Kulturmiljöförening hade vecka 38 arbetsmöte med inriktning på slyröjning på det gamla järnbruksområdet vid Tolfens smedja. Grunden från spiksmedjan, byggd på 1760-talet, var nästintill igenväxt liksom området däromkring. Ett stort träd hade dessutom ramlat tvärs över stengrunden. Läs mer »

Utflykt till Gällersta

Väderkvarnen vid Gällersta Forngård. Foto: Hans Janson

Högsjö Kulturmiljöförening har besökt Gällersta Forngårdsförening som ett led i utbytet med närliggande Hembygdsföreningar. Varje år i maj görs en utflykt och i år ställde vi färden västerut. Läs mer »

Repris av bildvisning

Fabriksgården med vedlager för ångcentralen 1947.

På måndagseftermiddagen när solen sken som bäst, passade ett drygt 40-tal Högsjöbor och några ”utsocknes” på att ta sig till Parkstugan för att se Lennart Hellquists bilder på gamla vykort från Högsjö. Denna föreställning var en repris på visningen som skedde i december. Läs mer »

Bildafton 2017

Högsjö Kulturmiljöförening inbjöd allmänheten på fredagskvällen i första Adventshelgen till den traditionella bildvisningen. Årets bilder bestod av en rad gamla vykort med Högsjö-anknytning. De äldsta var från slutet av 1800-talet och många från tidigt 1900-tal. Lennart Hellquist, som stod för visningen och var samlaren, hade dessutom exakt datum för när de var skickade. Några kort som hade skickats från Högsjö har också återvänt hit. Av dessa hade en del skickats under krigsåren och hade därför censurerats och stämplats av nazisternas. Läs mer »

Höstmöte

Högsjö Kulturmiljöförening inbjöd på måndagskvällen till årets höstmöte. Ett tjugotal personer trotsade höstrusket och begav sig till Parkstugan. Läs mer »

Läs mer här:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Utflykt till Lännäs

Karin AnderssonFotograf: Karin Andersson

Katrinebrunn

Högsjö Kulturmiljöförening inbjöd allmänheten till att delta i den årliga vårutflykten den 23 maj. Ett 20-tal intresserade samlades vid Parkstugan. Där gavs en kort information om dagens utflyktsmål som var Katrinebrunn i Lännäs och Lännäs Fornstuga. Läs mer »

Årsmöte 2017

L.StrömbergHögsjö Kulturmiljöförening hade sitt årsmöte den 15 mars. I god tid samlades deltagare i Parkstugan och så gick startskottet. Ordförande Lennart Strömberg hälsade alla välkomna och så förflöt årsmötesförhandlingarna i en takt som visade att mötet var väl förberett. Läs mer »Fotograf: L.Strömberg

Bildafton

K.Kuriren

Högsjö Folkets Hus invigning 11 januari 1960. Serveringspersonalen, fr.v. Hildur Larsson, Iris Wiklund, Inger Åkerberg, Majvor Eriksson, Gerd Pettersson, Gudrun Östlund, Gunvor Ljung, Britt‑Marie Andersson, Eivor Andersson, Majvor Andersson, Tuula Lidén, Ulla Lindkvist, Irene Pettersson.

Högsjö Kulturmiljöförening följde den mångåriga traditionen att bjuda in allmänheten till bildvisning fredagen före första Advent.

Läs mer »