Bli medlem

Medlem i Högsjö Kulturmiljöförening, blir man enklast genom att sätta in medlemsavgiften, fn. 150 kr per person, på föreningens  bankgiro 5290-7680  eller Swish nummer 123 326 41 24.                Glöm inte namn och adress!
I medlemskapet ingår även 1 st exemplar av årsskriften.

Om du har frågor angående medlemskap eller dyl. kan du kontakta ordförande Lennart Strömberg,
tel: 070-679 52 73

Välkommen som medlem!