Om oss

Högsjö Kulturmiljöförening bildades 1994

Föreningens ändamål är att kontinuerligt värna om och vårda kulturmiljön inom Högsjö tätort med närområde, som bestående arv till kommande generationer. Detta åstadkommer vi bl. a. genom att:

  • dokumentera föremål, berättelser och skeenden

  • delta vid samhälls- och miljöplanering

  • verka för att öka kunskapen och känslan för kulturmiljöns betydelse

  • sträva efter att stimulera idéer och initiativ som gagnar kulturmiljön och kulturarvets fortlevnad

  • fortlöpande organiserar vi sammankomster, studiebesök och annat som kan öka kunskapen och förståelsen för kulturområdets historia, utveckling och bevarande.

Förutom årsmötet har föreningen ett flertal möten och sammankomster för allmänheten.

Medlem blir den som erlagt den årliga medlemsavgiften. Även föreningar kan bli medlem efter ansökan hos styrelsen.

Antalet medlemmar 2021 uppgår till 158 st.

Föreningen är ansluten till Sörmlands Hembygdsförbund. Medlemskap har vi också i ArbetSam