Om oss


Vid Bottarve lever Storsudrets historia och frodas nutidens kultur!

Bottarve museigård är en av Länsstyrelsens på Gotland speciellt utvalda besökplatser.

Gården ägs sedan 1918 av Hoburgs hembygdsförening. Stöd gärna Bottarve genom att bli medlem i föreningen. Medlemsavgift 150 kronor om året. Familjemedlemsskap kostar 250 kronor Betala in avgiften på bankgiro 107-8765.. Glöm...

Läs mer >

Nyheter

På det nya året planerar Hoburgs hembygdsförening att starta en studiecirkel om mark och ägande på Storsudret.
I studiecirkeln kommer vi att samtala med boende och jordägare, nya som gamla, om deras åsikter om ämnet. Resultatet av studiecirkelns arbete kommer att redovisas som en karta över nuvarande ägarförhållanden.

Tanken är att...

Läs mer >

Söndagen 20 mars samlades en trogen skara till Hoburgs hembygdsförenings årsmöte i Sundre gamla skola. På årsmötet valdes en ny styrelse som består av 

Nyval av ordförande  Sören Larsson på ett år

Omval av Torbjörn Björkegren, Lisa Coudek, Sture Larsson och Birgitta     
 Lundberg på två år

Kvar från tidigare styrelse på ytterligare ett år Nils-Henrik Karlsson,...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA BESÖKSMÅL

Tottes Täppu

2022-01-01 till 2022-12-31 Varje dag

Tottes Täppu är en plats som ger möjlighet och inspirerar olika typer av aktiviteter . Där finns  en robust, vidsträckt  klätterbana med trojaborg för barn och vuxna, sandlåda och lekstuga för barnen och en boulebana för vuxna. Där finns också gott om  plats för lek och spring. Som vuxen är du som besöker lekplatsen...

Läs mer >