Om oss


Vid Bottarve lever Storsudrets historia och frodas nutidens kultur!

Bottarve museigård är en av Länsstyrelsens på Gotland speciellt utvalda besökplatser.

Gården ägs sedan 1918 av Hoburgs hembygdsförening. Stöd gärna Bottarve genom att bli medlem i föreningen. Medlemsavgift 150 kronor om året. Familjemedlemsskap kostar 250 kronor Betala in avgiften på bankgiro 107-8765.. Glöm...

Läs mer >

Nyheter

Välkommen till vår UNIKA KLIPPARKIVDAG I Hamra bygdegård, söndag den 12 februari mellan kl. 14.00-16.00 och titta i Bengt Larssons gedigna klipparkiv.Roland Olsson, vår gäst för dagen, inleder och inspirerar.

Kaffe och tårta serverasVarmt välkomnaHoburgs Hembygdsförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Introduktionsmöte till vårens studiecirkel Mark och ägande på Storsudret. Länge var det en självklarhet att markägarna själva brukade sin mark. Lades mindre jordbruk ned övertogs marken genom köp, arv eller arrende av de omkringboende bönderna. Bostadshusen förvärvades ofta av sommarboende som på så vis kom att bevara ett kulturarv.
Numer...

Läs mer >

Logga för stucieförbundet Vuxenskolan

Du som är medlem i Hoburgs hembygdsförening är välkommen till årsmöte kl 14.00 söndag 19 februari i Öja Prästgårds församlingshem.

Du som ännu inte är medlem kan bli det genom att sätta i medlemsavgiften, 150 kronor för enskild och 250 kronor för familj på föreningens bankgiro 107-8765.

Bottarve Museigård