Om oss


Vid Bottarve lever Storsudrets historia och frodas nutidens kultur!

Bottarve museigård är en av Länsstyrelsens på Gotland speciellt utvalda besökplatser.

Gården ägs sedan 1918 av Hoburgs hembygdsförening. Stöd gärna Bottarve genom att bli medlem i föreningen. Medlemsavgift 150 kronor om året. Familjemedlemskap kostar 250 kronor Betala in avgiften på bankgiro 107-8765.. Glöm inte ange namn, adress och e-postadress.

Gåvor mottages tacksamt! Vid insättningen av penninggåva på vårt bankgirokonto, meddela även ordföranden så att vi blir uppmärksammade på den!

Medlemmar har fritt inträde i museibyggnaden, hur många gånger som helst!

Huvuddelen av verksamheten kan genomföras tack vare stora frivilliga insatser, generösa gåvor och beviljade anslag från offentliga och privata medel.

Bottarve ligger vid väg 500, 5 km söder om Burgsvik.

 

 

Kontakta oss

  623 31 Burgsvik
 Bottarve museigård Adress sommartid Vamlingbo Bottarve 112
 Sommartid 073-8413985 Ulla Thomasson[email protected]