Mer om Herrljunga Hembygdsförening


År 2007 fyllde Herrljunga Hembygdsförening 75 år. Föreningen har nu drygt 600 medlemmar. Medlemsavgiften är blygsam. Stöd gärna vår Förening genom att bli medlem. Föreningen har erhållit ett flertal utmärkelser:   

Föreningen delar även ut ett minnesstipendium till personer "som verkat i Bröderna Tubins anda och  i enlighet med Herrljunga Hembygdsförenings ändamålsparagraf", till minne av Bröderna Erik och Kurt Tubin. 

Styrelsen från 2020 består av 10 ledamöter:

 • Peter Backenfall (ordförande)
 • Monica Nyvaller (vice ordförande)
 • Svante Eriksson (sekreterare)  
 • Irene Ivansson 
 • Sture Persson
 • Stellan Åström 
 • Angela Holm
 • Thore Lindberg
 • Jessica Pehrson
 • Annika Johansson

Föreningen har ett sextiotal aktiva föreningsmedlemmar. Totalt har vi cirka 650 medlemmar. Tillsammans vill vi:

 • förvalta och utveckla Hembygdsparken Haraberget
 • främja och synliggöra bygdens kulturarv i sin helhet tillsammans med övriga hembygdsföreningar i herrljungakretsen
 • vara en kraftfull aktör i kulturmiljöarvsfrågor. Hembygdsparken skall vara en central mötesplats för kultur och samverkan i lokalbygden - för barn, ungdomar och äldre - för bofasta, för nyinflyttade och förbipasserande - ja för alla  
 • vara ett attraktivt besöksmål, se Besöksguide för Hembygdsparken Haraberget 
 • verka i enlighet med våra stadgar. Läs mer om vår viljeinriktning i Föreningens stadgar 

 

Policy för GDPR

Gåva eller donation till Herrljunga Hembygdsförening

Bli medlem i vår Förening

Gilla oss på Facebook

 

Editerad av: Monica Nyvaller (2020-06-17 03:40:10)