Nya kurser

Två kurstillfällen om hantering av arkiv och foto:
Arkivera mera och vårda foton
samt tre om kulturväxter:
Föreläsningar om äldre kulturväxter –
”Växter i medicin och kulturhistoria

Läs mer information här!

Besvara SHF.s enkät!

OBS! Svarsdatum är förlängt till 10 februari!
Det är angeläget att alla föreningar lämnar uppgifter som efterfrågas!

Redan 1 december skickades den via mail till alla hembygdsföreningar.
Om din förening ännu inte har svarat, gör det nu. Ert svar är viktigt för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt. I år sker insamlingen i samarbete med regionala hembygdsförbund, varav flera har egna regionala frågor i enkäten. Resultatet blir värdefullt när vi visar upp hembygdsrörelsens arbete och engagemang, både nationellt, regionalt och lokalt! Förutom återkommande frågor om antal besökare, evenemang och ideella timmar ställs i år frågor kring barn och unga.Läs mer om SHF:s statistikarbete på www.hembygd.se/statistik

 

Kurser, information mm som arrangeras i höst

Se också på sidan ”Kursprogram 2017” i vänsterspalten för mer information!

Vårda och bevara bygdens historia

Avtal med Staples

.Avtalsinformation 
Fotograf: .

Staples och Sveriges Hembygdsförbund har inlett ett samarbete som omfattar samtliga
regionala förbund och lokalföreningar.
Målet är att göra det enkelt för hembygdsföreningarna att köpa förbrukningsvaror så som kontorsmaterial, datatillbehör, teknisk utrustning, möbler, hygien- och städartiklar
med mera till bra priser och snabba leveranser.
För att ta del av detta och börja handla behöver du ett kundnummer och inloggning till
Staples netshop.
Läs mer här!

 

Uppmaning till alla föreningar!

I samband med utskick av inbjudningar till seminarierna IdeellKraft har vi hämtat uppgifter från både förbundets adressregister och uppgifterna i de kommunala föreningsregistren!
Det har tyvärr kommit oroväckande många meddelanden att meddelandet inte nått avsedd adress.

En uppmaning, skicka alltid och omedelbart in ändringar till förbundet och kansliet om ändringar görs av era kontaktuppgifter!

Om aktivitetskalendern!

Bästa hembygdsvänner!
Lägg in så mycket ni kan av era aktiviteter i kalendern!
Men, kan vi bli överens om att ni börjar med ort eller förening i er text?
Om det bara står benämningen av er aktivitet och ingen plats ledsnar våra hemsidebesökare att titta på kalendern!

Nedan ett klipp från en av sex sidor i kalendern där endast ca 2/3-delar av aktiviteterna har en plats eller förening med i texten!
Ingen platsFotograf: Ingen plats
Jag hoppas att ni håller med om att det inte är speciellt inbjudande för flertalet besökare att vara tvungna att öppna varje aktivitet för att få veta platsen!
Ta en titt på samtliga sidor i kalendern så hittar ni exempel där platsen har en framträdande roll!

Hälsningar från hemsideredaktören!

Föreningars hemsidor

Det kommer ofta ett antal frågor om föreningars hemsidor!
1. Föreningar som vill öppna en ny hemsida på hembygdsportalen.
Budskapet är, skicka först in avtal till SHF. När ni fått svar är det klart att påbörja att forma er sida. Ni får gärna höra av er om något är oklart! Klicka på länken nedan!

2. Föreningar som har en egen hemsida och vill fortsätta med den varianten men ändå få den integrerad med hembygdsportalen.
Budskapet är, skicka först in avtal till SHF. När ni fått svar, följ vad som beskrivs i information om tillvägagångssättet. Klicka på länken nedan!
Behövs ändå några råd, hör av er igen!

I länkad fil här finns beskrivning om tillvägagångssättet.
SHF.s hemsida hittar du med den här länken.
Avtalet hittar du enklast med den här länken.

Föreningar med extern hemsida!

Ett antal föreningar frågar om vi kan lägga in en länk på förbundets hemsida.
Vi har tidigare haft en sida med länkar men det är inte så enkelt att sköta det för oss från förbundets del.
Därför rekommenderas följande för att det ska bli rätt:
— skriv ut och underteckna SHF.s avtal  https://www.hembygd.se/sida/om-shf/kontakt/, (mitt på sidan där det står Support www.hembygd.se) och skicka in till SHF.
— ni får därefter inloggningsuppgifter i retur från SHF.
— det som då ska göras är att lägga in länken till er hemsida i föreningsuppgifterna.

Om ni då behöver hjälp med det kan vi stå till förfogande och ordna det!

Upp å ner

Inte är väl sommaren över ännu men det är väl dags att ta nya tag för Hembygdsrörelsen, Västergötlands hembygdsförbund, och alla föreningar runt om i Västergötland.

Säkert är väl att hösten kommer att gå i samma spår som i fjol, eller i andra spår, och vem kan bättre sammanfatta det än ”Bosse i Pinnahemmet”:

Upp å ner
Ibland så går dä uppåt men stundtals går dä ner,
så ä dä för ûss alla, dä ä va livet ger.
Dä ä ju rätt så gevet å klart att dä ä så.
Ûm allt bare va uppåt, hur sûlle dä bli då?

Då sûlle inte löcka ge e så riklir lön,
sûm ûm en dessförinna fått kämpa ner i kön.
Då vore differensen för liten för att vi
sá känna rätte glädjen när allting står ûss bi.

Så därför blir kontenta, när vinden blåser snål,
då gäller dä å streta mot nya djärva mål.
Vesst längtar vi te känsla att ätter kämpit lôpp
få njuta utå glädjen när allting ä på tôpp!

Välkomna tillbaka till en ny höst med förhoppningsvis många, många utmaningar!

 

Webläsartips

Vi har fått många frågor om att det är för liten text i de införda artiklarna på websidan.
Ett tips:
Använd knapparna Ctrl och + samtidigt så blir hela sidan större, Ctrl och – blir sidan mindre.

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter