Träff i Vendelsö Bygdegård, presentation av kommunens kulturmiljöinventering.

2019 10 21
Inför drygt ett 30-tal intresserade visade kulturintendenten Anna Röst bilder på bevarandevärda byggnader och miljöer och berättade på vilka grunder just dessa blivit utvalda.
Inventeringen kommer att gå i tryck under kommande år, nedan finns länkar till de digitala versionerna.

Vendelsö:
https://www.haninge.se/contentassets/44e92cc3b6374ed186a0e26c7b1c1509/vendelso-sep-2018-lagupplost.pdf

Vendelsömalm:
https://www.haninge.se/contentassets/44e92cc3b6374ed186a0e26c7b1c1509/vendelsomalm-sep-2018-lagupplost.pdf

ImageImageImage

 

 


Editerad av: Sune Nilsson (2019-10-22 08:01:51)