Om oss

Föreningen bildades år 1963, tidigare var Hallsberg och Kumla en gemensam hembygdsförening. Initiativtagare var eldsjälen Nils Samzelius.

Föreningen har som sin uppgift att förvalta, bevara samt sprida kännedom om
hembygden.
Hembygden är den bygd där vi lever och bor. Vi tolkar gärna födelsebygden som hembygd. Det är där som vi skall...

Läs mer >