Om oss

Föreningen bildades år 1963, tidigare var Hallsberg och Kumla en gemensam hembygdsförening. Initiativtagare var eldsjälen Nils Samzelius.

Föreningen har som sin uppgift att förvalta, bevara samt sprida kännedom om
hembygden.
Hembygden är den bygd där vi lever och bor. Vi tolkar gärna födelsebygden som hembygd. Det är där som vi skall slå rot och känna trygghet.
Genom att skaffa oss kunskap om vår hembygd och dess bakgrund, kan vi känna samhörighet med bygden och människorna. Hembygdsföreningens uppgift är därför att förmedla kunskaper om hembygden, så att du som är bosatt här skall känna en förankring i bygden. Det är en stor uppgift som kräver resurser. Du kan, om du blir medlem, skapa dessa resurser. Du kan aktivt deltaga i föreningens arbete eller enbart stödja den ekonomiskt genom att sätta in årsavgiften 100:-/person för 2023 på plusgiro 61 26 47-8.

Image


Våra aktiviteter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan